Usnesení č. 8 ze dne 12.6.2008

8/18 - Členové ŠR schvalují Organizační řád školy včetně organizační struktury 8/19 - Členové ŠR berou na vědomí personální změny ve škole výuku podle ŠVP „Cesta“ příprava zpracování Výroční zprávy a Hodnotící zprávy školy za školní rok 2007/2008 zateplení obvodového…

celý článek

Usnesení č. 7 ze dne 7.11.2007

7/15 - Členové ŠR schvalují Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál na rok 2006/2007 7/16 - Členové ŠR schvalují plán sebehodnocení školy na školní rok 2007/2008 7/17 - Členové ŠR berou na vědomí informace ředitele školy p. Karla Knappa a…

celý článek

Usnesení č. 6 ze dne 28.8.2007

6/12 - Členové ŠR schvalují školní vzdělávací program Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál 6/13 - Členové ŠR schvalují úpravu školního řádu formou dodatku 6/14 - Členové ŠR berou na vědomí: závěr zprávy ČŠI z inspekce ve dnech 13. a…

celý článek

Usnesení č. 5 ze dne 1.11.2006

5/9 - Členové ŠR schvalují výroční zprávu školy na školní rok 2005/2006 5/10 - Členové ŠR berou na vědomí plán práce školy na školní rok 2006/2007 5/11 - Členové ŠR berou na vědomí přípravu střednědobého plánu práce školy na období…

celý článek
Back To Top