13/37 – Členové školské rady schválili

  • Výroční zprávu školy Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2009/2010

13/38 – Členové školské rady schválili

  • Vnitřní dokument školy „Výchovný řád“

13/39 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o obsahu Plánu práce školy na školní rok 2010/2011

13/40 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o průběhu kontroly České školní inspekce

13/41 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o přiznání dotace z EU „Peníze školám“

13/42 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o uspořádání V. společenského plesu

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

 

Back To Top