Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce 

Mgr. Radka Žlebčíková – radkazlebcikova@zsma.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek od 13.20 do 14.00 hodin nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Členové školního poradenského pracoviště:

Školní metodik prevence

Mgr. Pavlína Kostelníková pavlina.kostelnikova@zsma.cz

Konzultační hodiny: úterý od 13. 00 do 14.00 nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Školní speciální pedagog

Hana Škrochová – hana.skrochova@zsma.cz

Bc. Petra Sabová – petra.sabova@zsma.cz

Mgr. Adam Růžička – adam.ruzicka@zsma.cz

 

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

Hlavní cíle:

  • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
  • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání těchto dětí
  • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
  • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál

Pedagogicko-psychologická poradna Opava

Speciálně pedagogické centrum Ostrava Zábřeh, Kap. Vajdy

Speciálně pedagogické centrum Bruntál

Středisko výchovné péče Krnov

Back To Top