Mobilní Trilopark

Mobilní Trilopark je unikátní projekt, který dětem přibližuje velmi reálně práci paleontologa. A právě tento projekt se uskutečnil také na naší škole. Žáci všech ročníků nižšího stupně od prvňáků po páťáky měli možnost si vyzkoušet v praxi jednu z běžných laboratorních…

celý článek

Umíte poskytnout první pomoc?

Já a moji spolužáci pátých tříd už ano. V pátek 26. dubna jsme totiž navštívili Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu v Krnově, kde nás to budoucí zdravotní sestřičky naučily. Měly pro nás nachystány různé úkoly týkající se zdravovědy.

celý článek

Výlet do Artmanova

Žáci 4. A se 3. dubna společně zúčastnili přírodo-vlastivědného výletu po našem okolí. Jeli vlakem do Třemešné ve Slezsku a pak šli pěšky do Artmanova. Cestou poznávali různé rostliny, stromy, lesy, louky, pole a učili se, jak se mají správně chovat…

celý článek

Poznávání vesmíru

Od září jsme se v hodinách přírodovědy věnovali vesmíru. Společně se třídou 5. B jsme jeli do planetária a naše poznávání jsme završili projektem a přednáškou.  Přípravě projektu jsme věnovali dost času. Ve škole jsme se rozdělili do dvojic a každá dvojice měla…

celý článek

Čtvrťáci prozkoumali sopku

Ve středu 7. listopadu se 4. A vydala do Bruntálu na přírodovědnou prohlídku sopky na Uhlířském vrchu. Ráno jsme vyrazili vlakem do Bruntálu a při té příležitosti jsme navštívili také bruntálský zámek. Prohlídka zámku se nám moc líbila, zaujala nás především…

celý článek

Zahrádkáři v akci

Členové Zahrádkářského občanského sdružení Město Albrechtice se opět činili. Pro žáky naší školy, mateřské školy, SŠZS a širokou veřejnost připravili výstavku ovoce, zeleniny a květin. Tolik zeleniny...Přítomní návštěvníci (145 dospělých a 281 žáků) mohli obdivovat nejkrásnější plody z jejich zahrádek. Přestože…

celý článek

Výstava se určitě líbila všem

Minulý týden navštívili žáci naší školy výstavku výpěstků našich obyvatel. V klubovně tělocvičny připravili naši zahrádkáři moc pěkné a zajímavé druhy ovoce a zeleniny. Květiny byly naaranžovány v různých nádobách, pan Chmelař tradičně vyzdobil stůl vyřezávanými motivy. Nejvíce obdivovanými byly…

celý článek

Máme rádi zvířata

Čtvrtek 2. května byl výjimečný. Normálně totiž zvířata do školy nesmí, ale dnes byla jejich návštěva dovolena a vítána. Děti z 1. stupně dostaly možnost pochlubit se se svými domácími mazlíčky.Raději nesahat...A tak se z dolní chodby stala improvizovaná zoologická…

celý článek

Až na vrchol Mont Blancu

S panem Jančem, tatínkem naší spolužačky Beáty, jsme v úterý vyrazili na Mont Blanc (Bílou horu), nejvyšší vrchol Alp. Samozřejmě jen jako posluchači. Pan Jančo nám vyprávěl o své cestě na její vrchol. Pan MUDr. Martin Jančo je tatínkem naší…

celý článek

Přijelo k nám planetárium

Neobvyklou vyučovací hodinu zažili žáci 4. a 5. ročníků. A proč neobvyklou? Neseděli totiž v lavicích jako každý jiný den, ale učili se vleže s polštářky pod hlavami. Mobilní planetárium...Díky mobilnímu planetáriu z ostravské Vysoké školy báňské měli možnost zhlédnout…

celý článek

Za jablky a květinami do klubovny

Součástí vybavení sportovního areálu při naší škole je i prostorná klubovna s posezením pro 50 lidí včetně připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Druháci by se s chutí zakousli...Pravidelně slouží žákům a pracovníkům školy při různých setkáních a besedách, k jednáním…

celý článek

Dravci ve škole

Úterní a středeční dopoledne byla velice zajímavá. Neměli jsme normální vyučování, nebyli jsme ani ve škole, ale v parku a tělocvičně, kde nám sokolník pan ing. Petr Zvolánek se svou asistentkou p. B. Drahotušskou předváděli své okřídlené miláčky – raroha…

celý článek
Back To Top