Zájmové kroužky ve šk. roce 2023-2024

Školní družina

Dovedné ruce 1. – 4. roč. Honajzerová A. pondělí 15:00 – 16:15 2. odd. ŠD
Psaní všemi deseti na PC 3. – 4. tř. Bartoníčková J. pondělí 15:00 – 15:45 učebna informatiky
Vaření 3. – 5. tř. Liďáková I. úterý 13:30 – 16:15 cvičná kuchyňka
Angličtina 1. tř. Bartoníčková J. úterý 15:00 – 15:40 3. odd. ŠD
Angličtina 2. tř. Moš P. čtvrtek 15:00 – 15:40 4. odd. ŠD
Aerobic 1. – 4. tř. Bartoníčková J. středa 15:00 – 16:15 tělocvična
Míčové hry 2. – 4. tř. Liďáková I. čtvrtek 15:00 – 16:15 tělocvična

Škola

Futsal 6. – 9. roč. Busios J. středa (sudý týden) 13:45 – 14:40 tělocvična
Florbal 6. – 9. roč. Grček L. středa (lichý týden) 13:45 – 14:40 tělocvična
Kroužek vědy a techniky 8. – 9. roč. Kubiszová M. čtvrtek (sudý týden) 13:45 – 15:15 učebna F/CH
Fyzikálně-chemický kroužek 7. – 9. roč. Kubiszová M. čtvrtek (lichý týden) 13:45 – 14:30 učebna F/CH
Kurz tanečních 9. roč. (příp. 8. roč.) Grček Samli J.

Grček L.

pátek 14:00 – 16:00 tělocvična
Psaní všemi deseti na PC 2. stup. Kurečková T. pondělí 14:35 – 15:25 učebna informatiky
Ekologický kroužek Tupá M. dle dohody se žáky dle dohody se žáky učebna 7. A

Aktivity dalších organizací

Šachový kroužek Raptis J. středa 13:30 – 15:00 učebna 8. A
Basketbal TJ M. A. Grček Samli J. čtvrtek 13:45 – 14:45 tělocvična
Atletika človíček Skalická M. středa 15:00 – 16:30 tělocvična
Gymnastika TJ Tatran Bugrisová K. pondělí

čtvrtek

16:00 – 18:00

13:30 – 15:00

tělocvična
Taneční oddíl TJ M. A. Ondrašíková B. středa

čtvrtek

16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

tělocvična
Oddíl sebeobrany TJ. M. A. Lydka J. úterý

pátek

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

tělocvična
Výtvarný obor ZUŠ M. A. Fleger P. pondělí

čtvrtek

13:30 – 15:45

13:30 – 15:45

učebna 9. B
Tenisový oddíl TJ M. A. Galuška V. čtvrtek 15:00 – 17:00 tělocvična

Poznámka: dny a hodiny pro činnost kroužků organizovanými zájmovými a sportovními organizacemi upřesní jejich vedoucí. Změny v průběhu školního roku pište na adresu: regina.hajna@zsma.cz

Back To Top