Zájmové kroužky ve šk. roce 2019-2020

Kroužky budou průběžně aktualizované a začínají svoji činnost od října.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Název kroužku místo den od do vedoucí
Angličtina 1. a 2. tř. učeb. cizích jaz. středa 15.00 15.40 M. Kulichová
Dovedné ruce 2. oddělení pondělí 15.00 16.10 A. Honajzerová
Vaření cvičná kuchyň středa 13.30 16.00 I. Liďáková
Psaní na PC učeb. VPT úterý 15.00 16.15 J. Bartoníčková
Pohybovky (3.-5.tř.) tělocvična pátek 13.30 14.30 J. Bartoníčková
Pohybovky (1.-2.tř.) tělocvična čtvrtek 15.00 16.15 J. Bartoníčková
Čtenářský klub(2.-3.tř.) 3. oddělení úterý 15.00 16.30 I. Liďáková

ŠKOLA kroužky zahajují svoji činnost od října

Název kroužku místo den od do vedoucí
Ekologie učeb. PŘ středa 14.00 15.00 M. Tupá
Angličtina (3. třídy) jazyk. uč. čtvrtek 15.00 15.45 M. Horňáková
Psaní na PC učeb. VPT úterý 13.50 14.35 T. Kurečková
Florbal (6. – 8. tř.) tělocvična úterý 14.45 15.45 L. Grček
Futsal (6.-9. tř.) tělocvična středa 13.50 14.45 J. Busios
Gymnastika tělocvična pondělí 16.00 18.00 Gavendová
Novinářský uč. VPT úterý 14.00 15.00 R. Hajná, T. Kurečková
Matematika 8. tř. douč. učeb. 8. B středa 13.45 14.45 R. Žlebčíková
Kutil dílny pondělí 14.00 15.00 R. Chmelař
Sportovní gymnastika(5.-9. tř) tělocvična pátek 13.54 14.30 L. Grček
Fyzika je zábava uč. F-CH M. Kubiszová
Čtenářský klub 1.stupeň knihovna pondělí 13.45 15.15 A. Václavíková
Čtenářský klub 1. stupeň družina úterý 13.45 15.15 I. Liďáková
Doučování 1. stupeň

AKTIVITY DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Název kroužku místo den od do vedoucí
Atletika Krnov tělocvična středa 15.00 16.00 M. Skalická
Tenis kurty, hala čtvrtek 15.00 16.00 L. Galuška
Gymnastika gym. sál čtvrtek 13.30 15.00 R. Gavendová,  K. Bugrisová
Stolní tenis ZŠ Hašlerova středa 16.30 18.00 J. Chovaniok
Šachy (1. třída) učebna 8. A čtvrtek 12.00 12.45 K. Handlíř
Šachy (2. – 6. třída) učebna 8. A čtvrtek 13.00 13.45 K. Handlíř
Šachy (7. – 9. třída) učebna 8. A čtvrtek 13.45 15.00 K. Handlíř
Karate – nováčci gym. sál út. – pá. 16.00 17.00 J. Lydka
Karate – 8 kyu-7 kyu gym. sál út. – pá. 17.00 18.00 J. Lydka
Karate – 6 kyu – 1 kyu gym.sál út. – pá. 18.00 19.00 J. Lydka
Karate – mládež a dospělí gym. sál út. – pá. 19.00 20.00 J. Lydka
Kopaná přípravka hřiště út. – čt. 16.30 P. Suchánek
Kopaná ml. žáci hřiště út. – čt. 16.00 J. Holouš, P. Wenda
Kopaná st. žáci hřiště út. – čt. 16.00 J. Holouš, P. Wenda

 

Poznámka: dny a hodiny pro činnost kroužků organizovanými zájmovými a sportovními organizacemi upřesní jejich vedoucí. Změny v průběhu školního roku pište na adresu: regina.hajna@zsma.cz

Back To Top