skip to Main Content

Zájmové kroužky ve šk. roce 2018/2019

Kroužky zahajují svoji činnost od října.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (aktualizované)

Název kroužku místo den od do vedoucí
Angličtina 1. a 2. tř. učeb. cizích jaz. úterý 15.00 15.40 M. Kulichová
Dovedné ruce 2. oddělení pondělí 15.00 16.10 A. Honajzerová
Vaření cvičná kuchyň středa 13.30 15.20 I. Liďáková
Psaní na PC učeb. VPT úterý 15.00 16.00 K. Kynická
Míčové hry (3.-5.tř.) tělocvična pondělí 15.00 16.00 I. Liďáková
Pohybovky (1.-2.tř.) tělocvična čtvrtek 15.00 16.00 I. Liďáková
Hudebně dramatický 3. oddělení středa 15.00 16.10 K. Kynická

ŠKOLA

Název kroužku místo den od do vedoucí
Pěvecký sbor hudebna čtvrtek 13.40 14.40 V. Glötzerová
Ekologie učeb. PŘ středa 14.00 15.00 M. Tupá
Psaní na PC učeb. VPT pondělí 13.45 14.30 T. Kurečková
Florbal (6. – 9. tř.) tělocvična čtvrtek 13.50 15.00 L. Grček
Futsal (6.-9. tř.) tělocvična středa 13.50 15.00 J. Busios
Chemie doučování učeb.  F-CH středa 14.00 15.00 Kubiszová
Atletický kroužek tělocvična úterý 15.00 16.30 Gavendová
Gymnastika tělocvična pondělí 16.00 18.00 Gavendová,  Unčovská
Novinářský uč. VPT úterý 14.00 15.00 R. Hajná, T. Kurečková
Matematika 7. tř. douč. učeb. 8. B středa 13.45 14.45 R. Žlebčíková
Výtvarná dílna učeb. VV úterý 13.30 17.00 J. Hrubý
Výtvarná dílna učeb. VV středa 13.30 17.00 J. Hrubý
Kutil dílny pondělí 14.00 15.00 R. Chmelař
Sportovní gymnastika tělocvična středa 13.50 15.00 L. Grček
Kurz s rodilým mluvčím učeb. JA pátek 12.45 13.45
Kurz s rodilým mluvčím učeb. JA pátek 13.45 14.45
Fyzika je zábava uč. F-CH M. Kubiszová
Čtenářský klub 1.stupeň knihovna pondělí 13.45 15.15 A. Václavíková
Čtenářský klub 2.stupeň knihovna úterý 13.45 15.15 N. Akritidis Čtvrtníčková

AKTIVITY DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Název kroužku místo den od do vedoucí
Tenis kurty, hala čtvrtek 15.00 16.00 L. Galuška
Gymnastika gym. sál čtvrtek 13.30 15.00 R. Gavendová,  K. Bugrisová
Stolní tenis ZŠ Hašlerova středa 16.30 18.00 J. Chovaniok
Šachy (mladší) klubovna středa 13.00 13.45 K. Handlíř
Šachy (starší) klubovna středa 13.45 14.30 M. Hrbáček
Florbal tělocvična čtvrtek 17.30 19.30 J. Šperl, O. Novák
Karate gym. sál út. – pá. 16.00 17.45 J. Lydka
Kopaná přípravka hřiště po. – čt. 17.00 18.30 J. Peterka
Kopaná ml. žáci hřiště po. – čt. 17.00 18.30 J. Holouš, P. Wenda
Kopaná st. žáci hřiště út. – čt. 17.00 18.30 J. Holouš, P. Wenda

 

Poznámka: dny a hodiny pro činnost kroužků organizovanými zájmovými a sportovními organizacemi upřesní jejich vedoucí. Změny v průběhu školního roku pište na adresu: regina.hajna@zsma.cz

Back To Top