Zájmové kroužky ve šk. roce 2022-2023

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dovedné ruce 1. – 4. roč. Honajzerová A. pondělí 15:00 – 16:15 2. odd. ŠD
Počítače 3. – 5. roč. Bartoníčková J. pondělí 15:00   – 15:45 učebna informatiky
Angličtina pro 1. roč. Kulichová M. čtvrtek 15:00 – 15:40 4. odd. ŠD
Angličtina pro 2. roč. Bartoníčková J. úterý 15:00 – 15:45 3. odd. ŠD
Pohybové hry 1. – 2. roč. Liďáková I. středa 15:00 – 16:15 tělocvična
Pohybové hry 3. – 4. roč Bartoníčková J. čtvrtek 15:00 –  16:15 tělocvična
Vaření 3. – 5. roč. Liďáková I. úterý 13:30 – 16:15 cvičná kuchyňka

ŠKOLA

Ekologický kroužek 6. – 9. roč. Tupá M. čtvrtek 14:00 – 15:00 učebna 6. A
Futsal 6. – 9. roč. Busios J. středa 13:50 – 14:45 tělocvična
Florbal 3. – 5. roč Grček L. úterý 13:45 – 14:45 tělocvična
Taneční kurz 9. roč. (popř. 8. roč.) Samli J., Grček L. pátek 14:00 – 16:00 tělocvična

AKTIVITY DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Šachový kroužek Handlíř K. čtvrtek 13:30 – 15:30 učebna 9. B
Atletika človíček Skalická M. středa 15:00 – 16:30 tělocvična
Gymnastika Bugrisová K. pondělí

čtvrtek

16:00 – 18:00

13:30 – 15:00

tělocvična
Taneční oddíl TJ M. A. Ondrašíková B. čtvrtek 16:00 – 18:00 tělocvična
Oddíl sebeobrany TJ M. A. Lydka J. úterý

pátek

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

tělocvična
Tenisový oddíl TJ M. A. Galuška V. čtvrtek 15:00 – 17:00 tělocvična
Výtvarný obor ZUŠ M. A. Fleger P. pondělí

čtvrtek

13:30 – 15:45

13:30 – 15:45

učebna 8. B

Poznámka: dny a hodiny pro činnost kroužků organizovanými zájmovými a sportovními organizacemi upřesní jejich vedoucí. Změny v průběhu školního roku pište na adresu: regina.hajna@zsma.cz

Back To Top