Ceník stravy

Provoz ŠJ se řídí:

Školským zákonem 561/2004 Sb., zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. (novelizovaná vyhláškou 463/2011 sb.), FN – metodika spotřebního koše, nařízení ES – 1.1.2006 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Vyhláškou o požadavcích na stravovací služby 137/2004 Sb., v pozdějším znění Vyhlášky 602/2006 Sb.

Vyhláškou 84/2005 O nákladech na závodní stravování ze dne 14. 2. 2005, platnost od 1.3.2005.

Vyhláškou 114/2002 Sb., § 7 O fondu kulturních a sociálních potřeb (podle § 119 zákona 561/2004 Sb. – stravování zaměstnanců není součástí školního stravování.

Nově byly stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií již ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

 

cena
žáci ve věku 7 – 10 let 24,00 Kč
žáci ve věku 11 – 14 let 28,00 Kč
žáci ve věku nad 15 let 31,00 Kč
cizí strávníci 85,00 Kč

Výdej obědů pro žáky: 11.25-13.30

s přestávkou ve výdeji od 11.50-12.15

Výdej obědů pro cizí strávníky: od 10.30-11.20

vstup bočním vchodem jídelny

Platbu za odebrané obědy lze provádět

  • inkasem
  • převodem přes účet
  • hotově, proti účetnímu dokladu, u vedoucí ŠJ

Darja Stýskalová, ved. školní jídelny

Back To Top