Před školou, za školou, ve škole

Do konce prázdnin zbývají dětem již jen hodiny. Stejně jako v ostatních školách byly rovněž u nás dokončeny poslední přípravy k zahájení školního roku 2013-2014. Okolí školy výborně uklidili pracovníci MěÚ pod vedením pana starosty... Paní uklízečky ještě jednou vytřely podlahy,…

celý článek

Rychlostav pracuje skutečně rychle

Pracovníci a smluvní partneři firmy Rychlostav pana Christose Lioliase pracují skutečně rychle. V pondělí 8. srpna 2011 dokončili zhutnění navážky a položili asfalt do vyřezaných ploch po generální opravě kanalizačního systému před starou budovou školy. Zároveň opravili stejný způsobem prohlubeň…

celý článek

Může-li se něco pokazit, pokazí se to

A proč by neměl platit Murphyho zákon s trochou nadsázky i pro desítky let starou kanalizaci zajišťující odvádění dešťové vody ze střechy budovy staré školy a asfaltové plochy navazující na historickou budovu právě o prázdninách?Nedobrý stav betonového potrubí byl dostatečně známý…

celý článek

Místo modřínu jasan

Bez ohledu na aprílové počasí na přelomu března a dubna pokračovaly úklidové práce a údržba zeleně v okolí školy. Pracovníky zajistil městský úřad. Ruku přiložil k dílu náš pan školník. Zametalo se, prořezávaly se keře, dosypávala se hlína, hrabala tráva.…

celý článek

Oprava střechy na tělocvičně

Generální oprava střechy tělocvičny byla naplánována na dva prázdninové měsíce.   Nakonec pracovníci dodavatelské firmy, která vyšla vítězně z výběrového řízení, zahájili práce až v úterý 24. srpna 2010. Tím se posouvá termín dokončení generální opravy střešního pláště na konec měsíce…

celý článek
Back To Top