Seznam pracovníků pro rok 2023/24

Každý zaměstnanec má e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsma.cz

Vedení školy

Příjmení Jméno Funkce Vzdělání Aprobace Vyučuje
Kostelníková Pavlína zástupce ředitele, školní metodik prevence VŠ, DPS, PřF OU Ostrava M M
Žlebčíková Radka výchovná-kariérní poradkyně, kab. ZT PdF OU Ostrava M – ZT M, Pv, pvp PŘS

Vyučující na prvním stupni

Příjmení Jméno Třídní Funkce Vzdělání Aprobace
Grčková Ludmila 1. A kabinet Rv SPgŠ Krnov vychovatelství
Dudková Vladimíra 2. B kabinet Vl PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Václavíková Alena 4. A skl. uč. pro II. st. PdF UP Olomouc uč. pro 1. st.
Hlaváčková Jitka 3. A kabinet JČ pro I. stupeň PdF UP Olomouc uč. pro 1. st.
Kynická Erika 3. B kabinet M pro I. stupeň PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Vopelková Dagmar 5. A skl. uč. pro I. st., MP PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Vyležíková Jana 5. B dysl. asistentka, kabinet VP PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Hilgertová Kateřina 2. A kabinet Hv pro I. stupeň PdF UP Olomouc uč. pro 1. st.
Hajná Regína 4. B PdF OU Ostrava uč. pro 1. st
Škrochová Hana 1. B PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Závodná Zdena 4. B asistent pedagoga PdF UP Olomouc uč. pro 1. st.
Kostrošová Nikola 2. A asistent pedagoga

Vyučující na druhém stupni

Příjmení Jméno Třídní Funkce Vzdělání Aprobace Vyučuje
Busios Janis 6. A kabinet Tv VŠ, DPS Z Tv, Z, Inf., ČAZ
Akritidis Čtvrtníčková Nela žákovská knihovna Lit. akad. SVŠ JŠ, DPS NJ, ON, pvp SS
Grček
Samli
Jana 8. A kabinet JA FPF SU Opava JA JA
Horňáková Mária 9. B kabinet HV FPF SU Opava JA a JČ JA, JČ, VV
Pokorný Milan kabinet M, kabinet Inf. PdF UP Olomouc M – ZT M, pvp PŘS
Bitomský Marek Stud. FF OU Ostrava D, ZSV D, Hv, Ov
Tupá Miroslava 7. A Kabinet Př PdF UJEP Brno Př – Z Př, Vv, pvp PŘS
Kubiszová Michaela kabinet CH, F PdF UP Olomouc Ch – M F, Ch
Doležalová Renata 9. A kabinet JN FF OU Ostrava JA, JN, JČ JN, JA, ČJ
Pokorná Jana 8. B kabinet JČ, Ov PdF UP Olomouc JČ – On JČ, ON, pvp SS
Grček Lubomír 6. B kabinet Z PdF UP Olomouc Z – Tv Z, Tv, Inf., pvp SH
Žlebčíková Radka výchovná-kariérní poradkyně, kab. ZT, VP, Inf. PdF OU Ostrava M – ZT M, Pv, pvp PŘS
Mičaninová Jana 7. B PdF OU Ostrava M – JČ M, JČ, PŘS
Novotná Michaela Pd F UP Olomouc Aj, Nj Aj
Kaňa Silvie stud. PdF UP Olomouc AJ – ČAZ AJ, ČAZ, VV
Sudová Eva 9. A asistent pedagoga SPgŠ Krnov, VOŠ
Kobin Karolina školní asistent SŠ + kurz AP
Vlachová Pavla asistent pedagoga

Vychovatelky ŠD

Příjmení Jméno Třídní Funkce Vzdělání
Honajzerová Alena 2. odd.  vedoucí vychovatelka SPgŠ Krnov
Liďáková Iveta 1. odd.  vychovatelka SPgŠ Krnov
Moš Petra 4. odd.  vychovatelka SPgŠ Krnov
Bartoníčková Jitka 3. odd.  vychovatelka SPgŠ Krnov

Správní zaměstnanci – provoz školy

Příjmení Jméno Funkce Vzdělání
Kaletová Miluše ekonomka OA Bruntál
Muroňová Jana správa budov OA Jeseník
Chmelař René školník SOU
Drahokoupilová Nikola uklízečka
Kalová Jana uklízečka
Bystrianská Veronika uklízečka
Stárečková Jana uklízečka, správce sportovní haly

Správní zaměstnanci – školní jídelna

Příjmení Jméno Funkce vzdělání
Stýskalová Darja vedoucí Soukromá střední podnikatelská
Borečková Lenka kuchařka SOU
Borská Jaroslava kuchařka SOU
kuchařka
Back To Top