skip to Main Content

Seznam pracovníků pro rok 2018/19

Každý zaměstnanec má e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsma.cz

Vedení školy

Příjmení Jméno Funkce Vzdělání Aprobace Vyučuje
Hajná Regína ředitelka PdF OU Ostrava uč. pro I. st. AJ
Pokorný Milan zástupce ředitele PdF UP Olomouc M – ZT M, pvpFg
Žlebčíková Radka výchovná-kariérní poradkyně, kab. ZT PdF OU Ostrava M – ZT M, Pv, Vv

Vyučující na prvním stupni

Příjmení Jméno Třídní Funkce Vzdělání Aprobace
Grčková Ludmila 3. A kabinet Rv SPgŠ Krnov vychovatelství
Dudková Vladimíra 3. B kabinet Vl PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Václavíková Alena 4. B skl. uč. pro II. st. PdF UP Olomouc uč. pro 1. st.
Hlaváčková Jitka 1. A kabinet JČ pro I. stupeň PdF UP Olomouc uč. pro 1. st.
Kynická Erika 2. A kabinet M pro I. stupeň PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Vopelková Dagmar 5. B skl. uč. pro I. st., MP PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Vyležíková Jana 5. A dysl. asistentka, kabinet VP PdF OU Ostrava uč. pro 1. st.
Závodná Zdenka 2. B kabinet Hv pro I. stupeň PdF UP Olomouc uč. pro 1. st.
Santariusová Irena 1. B PdF OU Ostrava uč. pro 1. st
Zetíková Marie 4. A PdF OU Olomouc uč. spec. ped.
Škrochová Hana 4. A asistent pedagoga SŠ + kurz AP
Kaňa Silvie školní asistent SŠ + kurz AP
Menzelová Soňa 4. B asistent pedagoga SPgŠ Krnov
Sudová Eva 4. A asistent pedagoga SPgŠ Krnov, VOŠ

Vyučující na druhém stupni

Příjmení Jméno Třídní Funkce Vzdělání Aprobace Vyučuje
Busios Janis 9. A kabinet Tv VŠ, DPS Z Tv, Z, Inf.
Akritidis Čtvrtníčková Nela 6. A žákovská knihovna Lit. akad. SVŠ JŠ, DPS JA, JČ
Samli Jana 7. B kabinet JA FPF SU Opava JA JA
Glötzerová Veronika kabinet Hv FPF SU Opava odb. historie Hv, Jn
Kostelníková Pavlína 9. B kabinet M, kabinet Inf., školní metodik prevence VŠ, DPS M M,

pvpPŘS

Kurečková Taťána 7. A kabinet D PdF OU Ostrava JČ – D D, PČ, npAdm
Tupá Miroslava 6. B Kabinet Př PdF UJEP Brno Př – Z Př, Z, Vv
Kubiszová Michaela kabinet CH, F PdF UP Olomouc Ch – M F, Ch
Doležalová Renata 8. B kabinet JN FF OU Ostrava JA, JN, JČ pvpAk,

JN, JA, ČJ

Pokorná Jana 8. A kabinet JČ, Ov PdF UP Olomouc JČ – On JČ, JA
Grček Lubomír kabinet Z PdF OU Olomouc Z – Tv Z, Tv
Žlebčíková Radka výchovná-kariérní poradkyně, kab. ZT, VP, Inf. PdF OU Ostrava M – ZT M, Vv, Pv
Vojkůvková Irena FPF SU Opava AJ AJ
Moš Petra 8. A asistent pedagoga Gym. Krnov + kurz AP

Vychovatelky ŠD

Příjmení Jméno Třídní Funkce Vzdělání
Honajzerová Alena 2. odd.  vedoucí vychovatelka SPgŠ Krnov
Liďáková Iveta 1. odd.  vychovatelka SPgŠ Krnov
Kulichová Marie 4. odd.  vychovatelka SPgŠ Krnov
Kynická Kateřina 3. odd.  vychovatelka SPgŠ Krnov

Správní zaměstnanci – provoz školy

Příjmení Jméno Funkce Vzdělání
Kaletová Miluše ekonomka OA Bruntál
Muroňová Jana správa budov OA Jeseník
Chmelař René školník SOU
Drahokoupilová Nikola uklízečka
Kalová Jana uklízečka
Lapuníková Elpida uklízečka
Stárečková Jana uklízečka, správce sportovní haly

Správní zaměstnanci – školní jídelna

Příjmení Jméno Funkce vzdělání
Stýskalová Darja vedoucí Soukromá střední podnikatelská
Borečková Lenka kuchařka SOU
Borská Jaroslava kuchařka SOU
Lišková Marie kuchařka
Back To Top