Informace třídních učitelů a týdenní plány – I. stupeň

Zvolte příslušný ročník:

Třída 1.A Třída 1.B Třída 2.A Třída 2.B Třída 3.A Třída 3.B Třída 4.A Třída 4.B Třída 5.A Třída 5.B

Učitelé organizují výuku dětí podle ročních plánů, na jejichž základě připravují učební plány na jednotlivé týdny. Týdenní plány obsahují údaje o probíraném učivu i termíny třídních a celoškolních akcí.

Na jednu stranu nechceme v žádném případě snižovat „zodpovědnost“ dětí za přípravu na vyučování a plnění různých úkolů a povinností. Na druhou stranu, s narůstajícím počtem počítačů s připojením k internetu v domácnostech, by bylo škoda nevyužít možností, které moderní technologie nabízejí. Proč nekomunikovat s kýmkoliv prostřednictvím elektronické pošty v čase, který nám vyhovuje. Proč ve stejném čase nezískat přehled o tom, co se děti ve škole učí, na co si mají dát pozor, na co se mají připravit.

Při projednávání školních záležitostí týkajících se dětí stále upřednostňujeme osobní setkání. Přesto se domníváme, že souběžné využívání týdenních plánů zveřejňovaných na školním webu, stejně jako využívání informací poskytovaných naší školou prostřednictvím serveru „EduPage“, k nimž mají přístup kdykoliv a odkudkoliv, z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu pouze zákonní zástupci, žáci i učitelé (po zadání svého uživatelského jména a hesla), nebude nikomu na škodu.

Zavádíme novou službu, která bude mít svůj význam pro všechny rodiče, především však pro rodiče dojíždějících žáků.

Své připomínky a náměty ke zlepšení vzájemné komunikace prostřednictvím internetu sdělte třídním učitelům vašich dětí.

Back To Top