Historie školy

Město Albrechtice
Foto Karel Knapp, 2006

Obec Město Albrechtice leží na česko-polské hranici v podhůří Nízkého Jeseníku. Je součástí bruntálského okresu. První zmínky o ní pocházejí z r. 1377.

Od zavedení povinné školní docházky v 18. století se postupně střídají budovy, které jsou určeny ke školským účelům. V období 1. republiky navštěvují děti české menšiny dvoutřídní obecnou školu (dnešní čalounictví). Měšťanská škola se nachází až ve 14 kilometrů vzdáleném Krnově.

Základní škola Město Albrechtice
Foto Karel Knapp, 2006

Německé obyvatelstvo v letech 1927 – 1929 postavilo budovu školy, jež slouží po řadě rekonstrukcí dětem dodnes. S přibývajícím počtem obyvatel po roce 1945 a školou povinných dětí vzrůstají nároky na školní prostory.

V letech 1985 – 1986 byl vybudován nový pavilón školy a následně pak v letech 1995 – 1996 rozsáhlý tělovýchovný areál.

Budova školy sloužila v období 2. světové války Němcům jako vojenský lazaret. První poválečný ředitel školy Karel Schmidtmayer vzpomínal: „Škola byla plná nečistoty a zápachu. Chyběla skla v oknech….. 3. 9. 1945 zahájilo zde výuku 86 žáků“.

Počet dětí z obce i jejich místních částí narůstal. Dnes ZŠ navštěvuje 377 v 18 třídách.

Moderní školské zařízení skýtá možnosti nejen pro kvalitní výuku (počítačová učebna, odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, cizích jazyků, komunitní centrum), ale i mimoškolní vyžití v odpoledních hodinách a o víkendech. V budově školy sídlí i 4 oddělení školní družiny, Výtvarna dílna Jaroslava Hrubého, školní kuchyně s jídelnou.

Back To Top