Usnesení č. 38 ze dne 31. 8. 2023

38/110 Členové školské rady schválili · Školní řád platný od 1. 9. 2023. · Školní vzdělávací program Cesta platný od 1. 9. 2023. 38/111 Členové školské rady vzali na vědomí · Informaci ředitele školy a zástupce školské rady za zřizovatele…

celý článek

Usnesení č. 37 ze dne 19. 9. 2022

37/106 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za školní rok 2021/2022. Plán práce školy na školní rok 2022/2023. 37/107 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitele školy o podání projektu IROP na modernizaci malé Multimediální učebny a vybudování…

celý článek

Usnesení č. 35 ze dne 20. 9. 2021

35/102 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za rok 2020/2021. 35/103 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitele školy o projektech na modernizaci učebny Fy a Che a učebny ICT.  Změny v RVP 35/104 Členové školské rady zvolili…

celý článek

Usnesení č. 32 ze dne 17. 9. 2019

32/101 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za rok 2018/2019.  32/102 Členové školské rady schválili  Plán práce školy pro školní rok 2019/2020 32/103 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitelky školy o průběhu projektů. Informaci o programu Fairtraidová…

celý článek

Usnesení č. 30 ze dne 11. 9. 2018

30/101 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za rok 2017/2018. 29/102 Členové školské rady schválili  Plán práce školy pro školní rok 2018/2019.. 29/103 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitelky školy o průběhu projektů „Šablony pro MŠ a…

celý článek

Usnesení č. 29 ze dne 24. 4. 2018

29/101 Členové školské rady schválili • Dodatek ke školnímu řádu. 29/102 Členové školské rady vzali na vědomí • Informace ředitelky školy o připravovaných opatřeních v rámci GDPR. 29/103 Členové školské rady vzali na vědomí • Informaci ředitelky školy o průběhu projektů „Šablony pro MŠ a…

celý článek

Usnesení č. 28 ze dne 11. 9. 2017

28/101 Členové školské rady schválili • Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2017/2018 28/102 Členové školské rady schválili • Plán práce školy pro školní rok 2017/2018 28/103 Členové školské rady schválili • Dodatek č. 2 ke školnímu řádu. 28/104 Členové školské…

celý článek
Back To Top