Usnesení č. 32 ze dne 17. 9. 2019

32/101 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za rok 2018/2019.  32/102 Členové školské rady schválili  Plán práce školy pro školní rok 2019/2020 32/103 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitelky školy o průběhu projektů. Informaci o programu Fairtraidová…

celý článek

Usnesení č. 30 ze dne 11. 9. 2018

30/101 Členové školské rady schválili  Výroční zprávu školy za rok 2017/2018. 29/102 Členové školské rady schválili  Plán práce školy pro školní rok 2018/2019.. 29/103 Členové školské rady vzali na vědomí  Informaci ředitelky školy o průběhu projektů „Šablony pro MŠ a…

celý článek

Usnesení č. 29 ze dne 24. 4. 2018

29/101 Členové školské rady schválili • Dodatek ke školnímu řádu. 29/102 Členové školské rady vzali na vědomí • Informace ředitelky školy o připravovaných opatřeních v rámci GDPR. 29/103 Členové školské rady vzali na vědomí • Informaci ředitelky školy o průběhu projektů „Šablony pro MŠ a…

celý článek

Usnesení č. 28 ze dne 11. 9. 2017

28/101 Členové školské rady schválili • Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2017/2018 28/102 Členové školské rady schválili • Plán práce školy pro školní rok 2017/2018 28/103 Členové školské rady schválili • Dodatek č. 2 ke školnímu řádu. 28/104 Členové školské…

celý článek

Usnesení č. 27 ze dne 13. 6. 2017

27/101 Členové školské rady schválili• dodatek ke školnímu řádu• dodatek k ŠVP27/102 Členové školské rady vzali na vědomí• informaci ředitelky školy o změnách v personálním obsazení 27/103 Členové školské rady vzali na vědomí• informaci ředitelky školy o změnách v ŠVP spojených…

celý článek

Usnesení č. 26 ze dne 13. 9. 2016

26/101 Členové školské rady schválili• Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2015/201626/101 Členové školské rady schválili• Plán práce školy pro školní rok 2016/201726/102 Členové školské rady vzali na vědomí• Informaci ředitelky školy o zřízení míst…

celý článek

Usnesení č. 22 ze dne 28. 6. 2016

25/94 Členové školské rady vzali na vědomívýsledky doplňovacích voleb do ŠR za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky25/95 Členové školské rady vzali na vědomíinformaci ředitelky školy o společném vzdělávání25/96 Členové školské rady vzali na vědomíinformaci o organizaci školy ve školním roce…

celý článek

Usnesení č. 24 ze dne 18. 9. 2015

24/88 Členové školské rady schváliliVýroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2014/201524/89 Členové školské rady schváliliPlán práce školy pro školní rok 2015/201624/90 Členové školské rady schváliliŠkolní řád Základní školy Město Albrechtice,…

celý článek

Usnesení č. 23 ze dne 23. 6. 2015

23/83 Členové školské rady schváliličlenové ŠR zvolili předsedou Mgr. Jiřího Mlčouška23/84 Členové školské rady vzali na vědomíinformaci ředitelky školy o vývoji počtu žáků navštěvující ZŠzměny v personálním obsazení pro školní rok 2015/201623/85 Členové školské rady vzali na vědomíinfomaci ředitelky o…

celý článek

Usnesení č. 22 ze dne 16. 9. 2014

22/78 Členové školské rady schváliliVýroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2013/201422/79 Členové školské rady schváliliPlán práce školy pro školní rok 2014/201522/80 Členové školské rady vzali na vědomíinformaci ředitelky školy…

celý článek

Usnesení č. 21 ze dne 26. 6. 2014

21/76 - Členové školské rady vzali na vědomíinformace o výsledku konkurzního řízení na ředitele školy, odstupujícího ředitele p. Karla Knappa (odchází do důchodu) nahradí od 1. srpna 2014 paní Regína Hajnáinformace ředitele školy Karla Knappa o přípravě a postupu předání…

celý článek
Back To Top