Vzdělávací program

Výchovně vzdělávací práce školy vychází z programu Základní škola (MŠMT, čj. 16 847/96 – 2).

Snažíme se rozvíjet osobnost žáka, poskytnout mu základy moderního všeobecného vzdělání, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu, k ochraně přírody. V maximální míře jej seznamovat s možnostmi, které nabízejí informační a komunikační technologie – to znamená vést k vyhledávání, shromažďování, třídění, vyhodnocování a praktickému využívání informací. K schopnosti dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v každodenním životě. K odvaze nebát se vyjadřovat své názory, umět vhodnou formou prosazovat oprávněné nároky.

Mít pochopení pro druhé, být jim ochoten pomáhat.

Školní vzdělávací program „Cesta“

Níže na stránce je příloha ke stažení ŠVP Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál .

Školní vzdělávací program zde.

Back To Top