skip to Main Content

ZŠMA – Základní škola Město Albrecthice

Deváťáci zpět v lavicích

Žáci devátých tříd se 12. května vrátili do školy, aby se společně se svými učitelkami českého jazyka a matematiky začali připravovat na blížící se přijímací zkoušky. Účast ve výuce je dobrovolná, děti, které se do výuky nepřihlásily, se nadále vzdělávají pouze online. Ze třídy 9. B se každé úterý a…

celý článek

Setkání žáků 2. stupně…

Vážení rodiče či zákonní zástupci žáků, od 8. června mohou školy podle svých možností organizovat setkání žáků z 2. stupně s učiteli před uzavřením klasifikace za druhé pololetí. Jelikož se aktuálně za přísných hygienických podmínek účastní výuky asi 132 žáků z 1. – 5. ročníku a 26 žáků 9. tříd (těm příprava na…

celý článek

Příměstské tábory na léto…

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska bude pořádat příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let. Tábory budou provozovány v pracovní dny po dobu letních prázdnin od pondělí do pátku od 8 do 16.00 hodin. Tábory jsou dotované, cena turnusu je 700 Kč (zahrnuje obědy, pitný režim, příp. cestovné a…

celý článek

Maminky měly svátek

Máma se musí usmívat, i když je smutná, musí pracovat, i když je unavená. Je tu pro svoje děti, i když je nemocná, poskytuje jim pohodlí, i když ho sama nemá…“ Toto všechno i víc je máma. Letos si více než jindy páťáci uvědomují důležitost maminek ve svém životě. Ty…

celý článek

COVID-19 – Strašák

První dny v nouzovém stavu jsem měl obavy z této nemoci. Vlivem médií jsem měl dostatek informací, jak se chránit a osvojil jsem si základy prevence před COVIDEM. Samostudium ze začátku bylo těžší, než jsem si myslel. Některé programy v počítači nešly spustit, někdy mi zas chyběl výklad od p.…

celý článek

Pokyny k výuce na 1. stupni…

Pokyny k prezenční výuce od 25. května 2020 byly rodičům zaslány prostřednictvím Edupage ( jméno paní učitelky, paní vychovatelky, nástupy do školy, vchody, učebny). Některé z nich znovu připomínáme. Při příchodu 25. května 2020 žáci odevzdají třídní učitelce čestné prohlášení (musí být originál), bude jim změřena teplota, desinfikují si ruce.…

celý článek

Fotografická soutěž…

Město Město Albrechtice vyhlásilo fotografickou soutěž, která probíhá od 18. května do 30. června 2020. Fotit můžete různá místa v Městě Albrechticích. Svá díla zašlete na e-mail p.hanusova@mesto-albrechtice.cz nejpozději do 30. června. Podrobnější informace o soutěž naleznete na webu města.

celý článek

Informace školní jídelny…

U žáků přihlášených na školní obědy  se založeným svolením k inkasu, proběhne kontrola platby  automaticky. Rodiče platící  složenkou musí před nástupem na obědy zkontrolovat a uhradit stravné v odpovídající výši. (email: darja.styskalova@zsma.cz, mobil: 777 719 365 od 7 do 13 hodin). V hotovosti nebudou platby probíhat. Žákům, kteří nenastoupí na obědy…

celý článek

Výuka na 1. stupni…

Vážení rodiče, od 25. května bude žákům 1. až 5. tříd opět umožněna prezenční výuka ve škole. Rádi bychom zjistili, zda budete vaše dítě od tohoto data do školy posílat či nikoli. Výuka je dobrovolná. Děti, které nebudou do školy docházet, budou pokračovat v dálkovém vzdělávání jako doposud. Ve skupině…

celý článek
Back To Top