skip to Main Content

ZŠMA – Základní škola Město Albrecthice

Evropa kolem nás

Je název pro zeměpisně ekologickou soutěž, do které se zapojila tři trojčlenná družstva žáků naší školy ve dvou kategoriích. Žáci se od prosince do poloviny února věnovali práci s PC, atlasy a odbornými knihami. Získané informace uplatnili při řešení zadaných úkolů, např. křížovek, doplňovaček, kvízů nebo při práci se slepou…

celý článek

Zápis do prvních tříd bez dětí

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem v ČR bude zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Rodiče si budou moci vybrat, zda přihlášku zašlou elektronicky, poštou nebo ji vhodí (vyplněnou a podepsanou) do schránky umístěné na…

celý článek

Ošetřovné aktuálně…

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující…

celý článek

Informace k online výuce…

Výuka bude probíhat na dálku prostřednictvím dostupných technologií a elektronické aplikace Edupage. Zkontrolujte si přístupové údaje do Edupage. V případě, že je nemáte, kontaktujte třídního učitele. Sledujte každodenně pokyny učitelů v aplikaci EduPage (samostudium z učebnic, plnění domácích úkolů a pracovních listů, online testů a vzdělávání prostřednictvím odkazů v týdenních…

celý článek

Německy s lehkostí

Od září se naši sedmáci, osmáci a deváťáci učí němčinu ze zbrusu nových učebnic s názvem Beste Freunde. Stejně jako učebnice Project, které už léta využíváme při výuce angličtiny, i tyto knihy byly vytvořeny rodilými mluvčími a kladou velký důraz na každodenní komunikaci, tedy na schopnost dorozumět se  v cizím…

celý článek

Zápis do prvních tříd…

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k mimořádným opatřením se bude letos zápis do prvních tříd na naši školu konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Po dohodě se zřizovatelem zveřejníme během týdne na webu školy termín a podrobné informace k zápisu. Děkujeme za pochopení.

celý článek

Poděkování…

Poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci školy, kteří se jakkoliv podílejí na přípravě a šití roušek pro naše spoluobčany. Ti, co neumějí šít, pomáhají s přípravou šablon, stříhají, rozžehlují, shánějí materiál. Během minulého týdne paní Jana Stárečková a Darja Stýskalová  ušily roušky pro zaměstnance a jejich rodiny, důchodce, zaměstnankyně pošty, pro…

celý článek

Ošetřovné….

Pokud bude muset rodič v souvislosti s mimořádným opatřením pečovat o dítě mladší 10 let, pak je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy o dítě pečuje. Rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se v péči mohou vystřídat. Výše ošetřovného je…

celý článek

Vysílání ČT -UčíTelka…

Česká televize spouští od pondělí 16. března každý všední den od 9 hodin unikátní vysílání UčíTelka aneb Když děti učí telka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Výukové bloky budou vedeny vystudovanými pedagogy. V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin…

celý článek
Back To Top