skip to Main Content

ZŠMA – Základní škola Město Albrecthice

Přijímačky? Už víme, kam půjdeme

V letošním školním roce opustí naši školu 46 žáků, z toho tři osmáci a jeden sedmák. Na výsledky přijímacích zkoušek si museli žáci počkat až do konce června. Všichni uspěli v přijímacím řízení a po prázdninách nastoupí na tyto střední školy. Maturitní obor bude studovat 27 žáků, tj. 58,7 %…

celý článek

Rozloučení s deváťáky

S koncem školního roku je neodmyslitelně spjato slavnostní vyřazení žáků devátých tříd na místním městském úřadě a společný oběd s třídní učitelkou. Posezení u oběda nám dalo jedinečnou příležitost probrat výsledky přijímacích zkoušek a blížící se nástup na střední školy. Při prohlížení fotoročenek, které děti v restauraci Residence obdržely, jsme…

celý článek

Změna ve vedení školy…

S účinností k 1. srpnu 2020 byl na jednání Rady Města Město Albrechtice dne 10. června 2020 jmenován ředitelem školy pan Jiří Šiffner. Ve funkci nahradí stávající ředitelku paní Regínu Hajnou, která se k 31. červenci 2020 vzdala funkce.  Zástupkyní ředitele bude paní učitelka Pavlína Kostelníková. Novému vedení přejeme hodně…

celý článek

Nákup sešitů…

Sešity v balíčku můžete pro žáky navštěvující naši školu zakoupit v obchodě s papírnickým zbožím v Městě Albrechticích. Balíčky by měly být připraveny podle požadavků vyučujících s ohledem na ročník, který dítě bude od 1. září 2020 navštěvovat. Pokud máte zájem o zcela individuální nákup, rozpis sešitů pro školní rok…

celý článek

Netradiční loučení

Konec školního roku se neúprosně blíží a to pro naše deváťáky tradičně znamenalo práci na třídní ročence a přípravu a nácvik závěrečného programu. Zatímco ročenka je obvykle jakýmsi shrnutím toho, co všechno děti na základní škole zažily a na co by nechtěly zapomenout, závěrečný program pak slouží k rozloučení s…

celý článek

Ohlédnutí za výukou termiky

Teplo je od pradávna hlavním tématem lidstva. Jak se v horkých měsících ochladit, jak naopak v zimě vytopit místnosti, proč jsou kachličky na dotyk chladnější než koberec na nich položený, proč se solí cesty, jak fungují tepelné motory. Otázek je mnoho, odpovědi na ně hledali osmáci během hodin fyziky. Při…

celý článek

Provoz ŠD v době prázdnin…

Prázdninový provoz je pro přihlášené děti zajištěn do 15. 7. 2020 od 8 do 15 hodin. Vstup hlavním vchodem budovy školy.  Od 16. 7. do 21. 8. 2020 bude školní družina uzavřena. Činnost v prázdninovém režimu bude obnovena od pondělí 24. srpna, vždy na dobu od 8 do 15 hodin.…

celý článek

Ředitelské volno….

Volno udělené ředitelkou školy z organizačních a technických důvodů a se souhlasem zřizovatele připadá na pondělí 29. a úterý 30. června. Provoz pro přihlášené děti ve školní družině bude zajištěn v době od 8 do 15 hodin (alena.honajzerova@zsma.cz 777 719 364). Obědy pro děti ve školní družině si můžete přihlásit…

celý článek

Příměstský tábor ve škole….

Nezisková organizace Veselá věda pořádá v termínu od 13. do 17. července 2020 příměstský tábor v Základní škole Město Albrechtice. Tábor je určen pro malé badatele předškolního věku a 1. stupně ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie,…

celý článek

Schůzka s rodiči prvňáčků…

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je připravena na úterý 16. června 2020. Ve výtvarné učebně se s nimi od 16.30 setkají budoucí paní učitelky, paní vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny.  Dále získají zákonní zástupci po jednom výtisku Občasníku č. 10. Vstup hlavním vchodem budovy školy.

celý článek
Back To Top