• 5/9 – Členové ŠR schvalují výroční zprávu školy na školní rok 2005/2006
  • 5/10 – Členové ŠR berou na vědomí plán práce školy na školní rok 2006/2007
  • 5/11 – Členové ŠR berou na vědomí přípravu střednědobého plánu práce školy na období 2007 – 2011

Petr Kopinec, předseda ŠR

Martin Hajný, člen ŠR

Back To Top