• 7/15 – Členové ŠR schvalují Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál na rok 2006/2007
  • 7/16 – Členové ŠR schvalují plán sebehodnocení školy na školní rok 2007/2008
  • 7/17 – Členové ŠR berou na vědomí informace ředitele školy p. Karla Knappa a místostarostky p. Jitky Hanusové k čerpání dotací z evropských fondů

Petr Kopinec, předseda ŠR

Martin Hajný, člen ŠR

Back To Top