Čtvrťáci na dopravním hřišti

Na kole snad umí jezdit každý z nás. Ale známe všichni dobře dopravní předpisy? Víme, jak má vypadat kvalitně vybavené a seřízené kolo? Minulý týden se čtvrťáci vydali do Krnova na dopravní hřiště, aby se učili pravidla pro bezpečnou jízdu na kole.

celý článek

ZOO Ostrava

V úterý 19. září se zúčastnili žáci 7. tříd školní exkurze do ZOO Ostrava. Byl pro ně naplánován výukový program s názvem Sloní život. I přes nepřízeň počasí se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života slonů, seznámili se s…

celý článek

Ze školní zahrady

Hromádka ke hromádce, jakoby krtek ryl, ale nikde žádný kopec. To náš „strýček Pompo“ pěkně urovnával hlínu čekající na semínko trávy. Nejen to ale v sobě ukrývala. Po prázdninových měsících, světe div se, vyrostly nám…………. Na povrchu zelené, ale uvnitř červené…

celý článek

Lesní bar Lipová Lázně

První školní výlet 7. B třídy se konal v duchu turistiky. Vydali jsme se do lesního baru, který se nachází u obce Lipová Lázeň. Po klidné cestě vlakem na nás čekalo drobné občerstvení – opekli jsme si párek, vypili chlazenou limonádu…

celý článek

Druháci v pilné práci

Výtvarná a pracovní výchova jsou neméně důležité předměty.  Kreslí se tam, maluje, modeluje, tvoří, pracuje, přemýšlí a nevím co ještě. A hlavně, výsledky jsou patrné na první pohled. Tak třeba hned na začátku šk. roku jsme si vyrobili kreslený rozvrh…

celý článek

Opět jsme společně strávili dopoledne

Za krásného slunečného dopoledne společně obě páté třídy vyrazily do přírody. Nezvykle jsme zamířily cestou, kterou nikdo z nás ještě nešel – směrem na Rudíkovy pod Dubím vrchem a kolem hrobky, podél lesa. Nebe bylo bez mráčku a hned na…

celý článek

Ani déšť je nezastavil

Holky a kluci ze čtvrtých tříd navzdory nepřízni počasí vyrazili na plánované cvičení v přírodě. Ačkoliv se zprvu mohlo zdát, že si vycházku neužijí, opak byl pravdou. Zvesela vystoupali k rozhledně , kde si zasoutěžili, předvedli znalosti o této turistické…

celý článek

Týden ve škole – 1. A

4. 9. přivítal pan ředitel ve třídě devatenáct prvňáčků. Všechny děti splnily na jedničku úkoly, které jim zadala paní učitelka, a dostaly drobné odměny. Pak nastal týden pilné práce. Seznámily se s písmenkem A a M, prováděly uvolňovací cviky, procvičovaly číslice,…

celý článek

Už plaveme!

Že už plaveme, není úplně přesné. Třeťáci plavou zase a my druháci jsme teprve začali. Ale už jsme někteří ve zdatných plavcích. Další skupina, pokročilí, je v o něco menší hloubce a pak je nás pár, kteří se teprve učíme…

celý článek

Poprvé v 1. B

4. září přišel tolik očekávaný den, kdy žáčci 1. B zasedli poprvé do svých lavic. S dětmi i rodiči prvňáčků se do třídy přišel přivítat pan ředitel i paní vychovatelka. Pak už děti mohly předvést, že hravě zvládnou vyhledat na tabuli…

celý článek

Poslední zvonění 9. A

Jak už tomu tak bývá, po devíti letech každý student opouští školu, na které vlastně strávil více než polovinu svého dosavadního života. Není tedy divu, že toto loučení mnohdy nebývá jednoduché, a to jak pro žáky, tak pro učitele a…

celý článek
Back To Top