skip to Main Content

Putování historií

Ve čtvrtek po vyučování se vydala celá třída 3. A do Krnova na výstavu korunovačních klenotů Karla IV. Po výstavě je čekal kostel na Cvilíně, kde jim paní průvodkyně řekla spoustu zajímavostí o této stavbě. Další zastávkou byla zřícenina hradu Šelenburk, zde…

celý článek

Výlet za poznáním

V pátek 21. 9. 2018 se vydali naši námořníci ze 4. A na poznávání okolí kolem své školy.  Pozorovali krásu podzimní přírody. Sbírali její plody jako např. bukvice, kaštany, žaludy, červené šípky, jeřabiny. Z nich zkoušeli poskládat různé obrazce, házeli…

celý článek

Exkurze do tiskárny OPTYS

Pro snadnější rozhodování o volbě povolání slouží pro žáky exkurze. Do terénu se tentokrát vydali sedmáci, aby zjistili, jak to chodí v tiskárně OPTYS v Dolních Životicích u Opavy.  Optys nabízí svým zákazníkům různorodý sortiment. Tisknou se zde ceniny – akcie, poštovní poukázky,…

celý článek

Blíže k obloze

Ve čtvrtek 27. 9. se družina vypravila na výšlap ve Městě Albrechticích. I když se některým nechtělo, pár statečných se přece jen našlo. Po zdolání velkého kopce a několika kilometrů došly děti se svými vychovatelkami na rozhlednu Hraniční vrch.

celý článek

Bezpečná jízda na kole

Dříve, než žáci 4. A a 4. B vyjedou na svém kole do silničního provozu samostatně, musí si osvojit potřebná pravidla. S tímto nelehkým úkolem jim pomohou lektorky ze Střediska volného času v Krnově. Kluci a holky se v první lekci,…

celý článek

Výtvarná soutěž

Žáci 2. B třídy se pečlivě připravovali na výtvarnou soutěž na téma „Jak asi vypadala rodina Keil von Eichenthurn“ vyhlášenou LČR a ČSOP. Na návštěvu si pozvali paní Alenu Křištofovou, která již delší dobu sbírá informace o této pozoruhodné rodině a…

celý článek

Poklad na Šelenburku

Kluci a holky z třetí třídy se v pátek po škole vypravili hledat poklad. Autobus je dovezl do Krnova na nádraží a jedna z jejich prvních otázek byla, jestli na hrad jede vlak. Když zjistili, že na hrad půjdou pěšky, moc se neradovali, ale vyrazili. První…

celý článek

Oslavte s námi 100 let ČSR

Na čtvrtek 25. října připravujeme oslavu 100. výročí vzniku ČSR. Sejdeme se v 15.30 před hlavním vchodem do naší školy, kde celý program zahájí žákovský sbor pod vedením paní učitelky Glötzerové. Poté se návštěvníci dozvědí nejdůležitější fakta o založení samostatné Československé republiky.…

celý článek

Pozvánka na výstavu

Jak už mnozí víte, věnovali jsme se  v projektovém vyučování společnému tématu Boty. To se prolínalo všemi předměty. Žáci si  danou problematikou prošli z pohledu ekonomického, ekologického, toxikologického, sociálního a právního. Výsledkem bylo hned několik posterů, maleb, úvah a obrazů upozorňujících na danou problematiku.

celý článek

Učení v přírodě

Učení v přírodě si společně užili ve čtvrtek 20. 9. naši nejmladší školáci. Děti z obou prvních tříd vyrazily za poznáním do přírody. Po první vyučovací hodině a vydatné svačince se seřadily před budovou školy a ukázněně pochodovaly směrem k rybníku. Cestou poznávaly…

celý článek

6. A na adaptačním kurzu

Šesťáci mají za sebou první dny na druhém stupni. Pomalu se rozkoukávají, učí se novým předmětům, zvykají si na nové učitele, stěhování do učeben i odlišný způsob výuky. Také třídní kolektiv prošel změnami. Od září jsou jeho součástí tři noví žáci…

celý článek

Výlet za poznáním

Výlety a vše nové děti zajímá a baví. Proto jsme se 20. září se školní družinou vydali na cestu za poznáním blízkého okolí. Navštívili jsme areál farmy Bellama pana Jiřího Čížka pod Jelením vrchem  v Holčovicích. Zde nás přivítal místní zootechnik…

celý článek
Back To Top