skip to Main Content

Přijímačky? Už víme, kam půjdeme

V letošním školním roce opustí naši školu 46 žáků, z toho tři osmáci a jeden sedmák. Na výsledky přijímacích zkoušek si museli žáci počkat až do konce června. Všichni uspěli v přijímacím řízení a po prázdninách nastoupí na tyto střední…

celý článek

Rozloučení s deváťáky

S koncem školního roku je neodmyslitelně spjato slavnostní vyřazení žáků devátých tříd na místním městském úřadě a společný oběd s třídní učitelkou. Posezení u oběda nám dalo jedinečnou příležitost probrat výsledky přijímacích zkoušek a blížící se nástup na střední školy.…

celý článek

Netradiční loučení

Konec školního roku se neúprosně blíží a to pro naše deváťáky tradičně znamenalo práci na třídní ročence a přípravu a nácvik závěrečného programu. Zatímco ročenka je obvykle jakýmsi shrnutím toho, co všechno děti na základní škole zažily a na co…

celý článek

Ohlédnutí za výukou termiky

Teplo je od pradávna hlavním tématem lidstva. Jak se v horkých měsících ochladit, jak naopak v zimě vytopit místnosti, proč jsou kachličky na dotyk chladnější než koberec na nich položený, proč se solí cesty, jak fungují tepelné motory. Otázek je…

celý článek

A je to!

A je to! Radovali se Pat a Mat, když se jim podařilo 27. ledna 2011 zapsat do školy 44 nových kamarádů. Žádný z budoucích školáků se nebál.  S radostí pomáhali Patovi a Matovi plnit nejrůznější úkoly, aby mohli nastoupit do první třídy.

celý článek

Deváťáci zpět v lavicích

Žáci devátých tříd se 12. května vrátili do školy, aby se společně se svými učitelkami českého jazyka a matematiky začali připravovat na blížící se přijímací zkoušky. Účast ve výuce je dobrovolná, děti, které se do výuky nepřihlásily, se nadále vzdělávají…

celý článek

Vzpomínka na angličtinu

Není tomu zase tak dlouho, kdy jsme se ještě všichni pravidelně vídali v lavicích naší jazykové učebny. Asi bychom se s dětmi shodli na tom, že nejzábavnější pro ně bývají hodiny, kdy soutěžíme a hrajeme hry. Hry (slovní, pohybové nebo…

celý článek

Maminky měly svátek

Máma se musí usmívat, i když je smutná, musí pracovat, i když je unavená. Je tu pro svoje děti, i když je nemocná, poskytuje jim pohodlí, i když ho sama nemá…“ Toto všechno i víc je máma. Letos si více…

celý článek

COVID-19 – Strašák

První dny v nouzovém stavu jsem měl obavy z této nemoci. Vlivem médií jsem měl dostatek informací, jak se chránit a osvojil jsem si základy prevence před COVIDEM. Samostudium ze začátku bylo těžší, než jsem si myslel. Některé programy v…

celý článek

Jak pracuje družina

Této nezvyklé době se musela přizpůsobit rovněž družina. Dětem připravujeme řadu zábavných aktivit, které zasíláme prostřednictvím EduPage, případně je najdou na našich vlastních videích. Vše funguje na bázi dobrovolnosti. Děti si ve svém volném čase samy vyberou aktivity, které je…

celý článek

Nejen „čarodějné“ učení 3. A

Na 30. dubna připadá tradiční zvyk „Pálení čarodějnic“. Jelikož si děti v momentální situaci tuto akci nemohly společně užít, probíhala výuka v čarodějnickém duchu formou projektového vyučování (i když poněkud jinak). Děti plnily nejrůznější úkoly v oblastech českého jazyka, matematiky, prvouky, hudební,…

celý článek

Planeta Země slavila svátek

Den Země je celosvětový svátek, který každoročně slaví více než miliarda lidí ze 193 států světa. Je to svátek zaměřený na ochranu životního prostředí. S prvňáčky jsme si tento den také připomněli. A jak? Na dálku. Společně jsme pochválili naši…

celý článek
Back To Top