Máme rádi zvířata

Čtvrťáci se naplno ponořili do projektového vyučování na téma zvířata. V přírodovědě si je podle vnitřní stavby rozdělili na obratlovce a bezobratlí.  Pak se podrobněji věnovali  skupině obratlovců. Ve skupinkách připravili plakáty a informace, které potom prezentovali třídě.

celý článek

Pyžamový bál je za námi

V pátek 16. února se na základní škole v našem městě konal „Pyžamový bál“, kterého se mohly zúčastnit všechny věkové kategorie. Přinesl dvě hodiny zábavy a radosti pro děti i rodiče. Organizátoři se tentokrát rozhodli, že udělají něco speciálního, a tak…

celý článek

Může slovo ublížit?

Na pozvání metodičky prevence Pavlíny Kostelníkové zavítaly na naši školu tři  lektorky z Eurotopie, které sledovaly vzájemné vztahy v kolektivu třídy 4. B.  Hned v úvodu si děti připomenuly pravidla třídy a mohly začít první aktivity. Úkolem byla výměna míst…

celý článek

Karnevalové veselí 2024

„Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval!“ Přesně tohle se rozeznělo chodbami školy ve středu 7.února., kdy jsme se s družinou rozhodli, že si užijeme karnevalové veselí. Za zvuku bubínků, tamburín, rumba koulí a dalších nástrojů jsme básničkou svolávali všechna…

celý článek

Přírodověda v 5. A

V posledním týdnu ledna jsme si vytvořili společně přehled učiva o podnebných pásech na Zemi. Učivo se nám prolínalo v několika předmětech, např. vlastivědy, matematiky, ale i v hudební výchově a také při návštěvě filmu v kině Esa z pralesa2.

celý článek

Beseda s Policii ČR

Ve středu 7. 2. se žáci 7. ročníků zúčastnili besedy s Policii ČR na téma šikana a kyberšikana. Během dvouhodin se dozvěděli spoustu zajímavých informací, zároveň se utvrdili o hrozícím nebezpečí ze sociálních sítí. Zástupci policie jim přednesli mnohé příklady…

celý článek

Projektové vyučování v 2. A

V rámci projektové výuky se žáci 2. A zabývali tématem ZDRAVÍ a jeho podtématy pohyb, hygiena, nemoc, úraz a zdravá strava. Tato témata žáky provázela v českém jazyce, kde měli běhací diktát s větami týkající se nemocí a úrazů. V…

celý článek

Soutěž micro:Myš 2024

Ve středu 31. 1. 2024 proběhlo na VOŠ A SPŠE Olomouc finále 2. ročníku soutěže micro:Myš. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie se zaměřila na sestavení a zdokonalení vlastního vozítka - MyšoHryzu, jehož pohonem je pastička na myš. V…

celý článek

Voda ve 3. A

V týdnu zakončeném pololetními prázdninami si děti ve 3. A vyzkoušely velké množství pokusů k tématu voda, které se prolínalo postupně všemi předměty. V prvouce jsme začali koloběhem vody v naší přírodě, na to navázali pokusem znázorňujícím vstřebávání vody do…

celý článek

Hurá do 2. pololetí

1. pololetí je za námi. Na fotkách je vidět, jak jsme se učili, bavili i sportovali. Děti umí spoustu písmenek napsat i přečíst, sčítají a odčítají do 9, nachystají si věci, udržují pořádek na místě, správně stolují ve školní jídelně.

celý článek

Projektová výuka v 2. B

Téma celého předprázdninového týdne byl ČAS. Čas měřený na roky, měsíce, týdny, dny, hodiny …Toto zadání se prolínalo všemi předměty běžného rozvrhu hodin. V hodinách českého jazyka děti četly texty o ročních dobách. Tam zároveň vyhledávaly a pozorovaly používání pravidel…

celý článek

Trpaslíci pro Krtečkovu studánku

Žáky pátých a čtvrtých tříd oslovila architektka paní Iva Škrovová, aby se podíleli na jménech a návrzích nových trpaslíků pro pohádkovou stezku ke Krtečkově studánce. Staré postavičky se totiž budou na jaře nahrazovat novými. Malí návrháři se ihned pustili s…

celý článek
Back To Top