Čtvrťáci prozkoumali sopku

Ve středu 7. listopadu se 4. A vydala do Bruntálu na přírodovědnou prohlídku sopky na Uhlířském vrchu. Ráno jsme vyrazili vlakem do Bruntálu a při té příležitosti jsme navštívili také bruntálský zámek. Prohlídka zámku se nám moc líbila, zaujala nás především…

celý článek

Exkurze do tiskárny OPTYS

Pro snadnější rozhodování o volbě povolání slouží pro žáky exkurze. Do terénu se tentokrát vydali sedmáci, aby zjistili, jak to chodí v tiskárně OPTYS v Dolních Životicích u Opavy.  Optys nabízí svým zákazníkům různorodý sortiment. Tisknou se zde ceniny – akcie, poštovní poukázky,…

celý článek

Návštěva policejní stanice

Zajímavé dopoledne prožili žáci 4. A a 4. B třídy, kteří se vydali na místní oddělení Policie ČR. Průvodkyní jim byla paní Jana Tomíčková. Seznámili se s chodem oddělení a viděli i kamerové systémy Města Albrechtic.Největším zážitkem pro žáky 4.…

celý článek

Exkurze na farmě Bellama

Savci v podzimním lese je kapitola, kterou právě probírali druháci v hodině prvouky. Naučili se hodně, ale není nad zkušenost získanou na vlastní oči. Proto nás tatínek našeho spolužáka (pan Suchánek) pozval na farmu Bellama.Prohlídka začala expozicí vycpané zvěře žijící v…

celý článek

Poznávací výlet do planetária

Jednoho krásného říjnového dne jsme si vyjeli do Ostravy. Těšili jsme se na návštěvu planetária. Co se pod tímto názvem asi ukrývá? Naše představy se naplnily hned po příjezdu k budově v Krásném Poli.V prostorách celého planetária bylo na co koukat.…

celý článek

Prvňáci na sběrném dvoře

Kluci a holky z prvních tříd se vydali na exkurzi do sběrného dvora, aby se dozvěděli, proč vlastně mají ve třídě tři barevné boxy na odpad a koš.Exkurzí je provázel vedoucí sběrného dvora pan Lukáš Anton, který jim postupně během…

celý článek

Odkud máme vejce?

Někteří si je můžeme posbírat z vlastního chovu, někdo si je přiveze od babičky a ostatní je kupují v obchodě.Druháci se právě učí o významu hospodářských zvířat. Proto využili nabídku navštívit drůbežárnu Zemědělského podniku ve Městě Albrechticích. Paní Jiřina Procházková děti…

celý článek

Exkurze 4. A na policejní stanici

V dopravní výchově se učíme, jak se chovat v silničním provozu, poznáváme dopravní značky a povídáme si o práci policie. Na prohlídku policejní stanice nás pozvali v našem městě.Už víme, že policisté nedávají jen pokuty a chytají zloděje, dozvěděli jsme…

celý článek

V hasičské zbrojnici se nám líbilo

Žáci z druhých tříd absolvovali v měsíci dubnu dvě lekce školení o požární ochraně. Děti se dověděly mnoho potřebných a důležitých informací zábavnou formou s použitím interaktivní tabule.Všichni jsme zvědaví...Ale vidět na vlastní oči hasičskou techniku, to je něco zcela…

celý článek

Výuka s Tondou a Kamilem

Do školy opět zavítali profesionální hasiči, aby nám připomněli důležitost této záchranné složky, ale hlavní jejich snahou bylo poučení žáků o chování v krizových situacích.Hasiči Tonda s Kamilem...Po úvodní části, která zahrnovala předvedení hasičské výstroje, si děti vyzkoušely přilbu, simulovaly…

celý článek

Exkurze 3. B na sběrném dvoře

Jakmile jsme prošli bránou, zahlédl nás z vrátnice pan Anton a přišel nás přivítat. Úvodem jsme byli seznámeni s účelem sběrného dvora a poučeni o bezpečnosti, protože naše návštěva probíhala v době vyhrazené pro veřejnost.Pan Anton nás přivítal...Exkurze začala prohlídkou…

celý článek

Poznávat profese nás baví

Jaké si vybrat budoucí povolání? Nejlepším příkladem je praxe, proto jsme se rozhodli pro návštěvu konkrétních firem. Aby si všechny děti z osmých tříd přišly na své, chlapci jeli do Krnova na exkurzi do provozu strojírenské firmy Bašista a děvčata se…

celý článek
Back To Top