Známe naše město

Zajímavou besedu si vyslechli žáci čtvrtých tříd. V rámci předmětu vlastivěda jsme probírali naše město - Město Albrechtice.Něco jsme se dozvěděli od paní učitelky, něco jsme sami vyhledávali na internetu, ale jelikož jsme se chtěli dozvědět ještě více, přišla k nám…

celý článek

Od meče k pušce

Je název výstavy, kterou uspořádali ve Flemmichově vile v Krnově a žáci 4. A ji navštívili. Ve vlastivědě se začínají seznamovat s historií naší země, povídají si o osídlování jejich částí a také o zbraních, které dříve bojovníci používali.Na výstavě…

celý článek

Vlastivěda na Linhartovském zámku

Za chladného podzimního rána jsme vyrazili pěšky na zámek do Linhartov. Modrá obloha a zářící sluníčko nás provázelo podzimní přírodou až k zámku. Už z dálky nás vyhlížel usměvavý pan kastelán J. Hrubý. U společného stolu jsme se posilnili, protože…

celý článek

Cestujte s námi po Evropě

Volný čas léta - dovolené - prázdnin lze prožít různě. Někoho zlákalo třeba albrechtické koupaliště, mnoho dětí společný pobyt se spolužáky v Otrokovicích, jiní si s rodinou naplánovali vycházku do lesa, projížďku na kole, návštěvu hradu nebo zámku, výlet na…

celý článek

Karel IV. Otec vlasti

Poznáváte? Také jste se o něm učili! Nyní byla řada na nás. V hodinách vlastivědy jsme se vydali po jeho stopách. Obdivovali jsme jeho vladaření i všechny stavby, které dal postavit. Nejvíce nás asi zaujaly korunovační klenoty. V pracovní výchově jsme…

celý článek

Třídu zaplnili roboti …

V hodině vlastivědy jsme se učili o vynálezech. Velice nás zaujal bleskosvod, parní automobil nebo parní loď. A rozhodli jsme se, že si také něco sestrojíme. Donesli jsme si různé krabice, krabičky, lepicí pásku, vatu, provázky, špejle apod. A po…

celý článek
Back To Top