Informace o přijímacím řízení…

30. listopadu 2020 byly zveřejněny nové informace k přijímacímu řízení. V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, to znamená, že se budou konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou daných termínech. V případě čtyřletých oborů s maturitou bude mít každý ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda uplatní jednotnou přijímací zkoušku ve dvou určených termínech, nebo ji nahradí školní přijímací zkouškou. O termínu konání přijímací zkoušky v tomto případě rozhodne ředitel střední školy. Ten také rozhodne o tom, zda v případě nedostatečného množství zaslaných přihlášek přijímací zkoušku zcela nezruší. Stále platí, že vycházející žáci mohou podat na střední školy v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. To platí i pro žáky pátých a sedmých ročníků hlásících se na víceletá gymnázia. V případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou tak musí učinit do 30. listopadu 2020, na ostatní střední školy do 1. března 2021.

Testy budou z matematiky a českého jazyka. Na naší škole se žáci osmých a devátých tříd připravují na přijímací zkoušky v hodinách povinně volitelného předmětu. Ředitelé středních škol jsou povinni zveřejnit spolu s kritérií přijímacího řízení společně s údaji také předpokládaný počet přijímaných žáků do 31. ledna 2021 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2020). V souladu se současným zněním školského zákona podávají uchazeči přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy. Jednotná přijímací zkouška (Cermat).

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

1. Přihlášky ke studiu – žáci ZŠ a uchazeči o studium na středních školách mohou v prvním kole podat až dvě přihlášky. Ty musí doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se hlásí (tedy ne přes ředitele základní školy). Zákonný zástupce zodpovídá za správnost první strany a výchovná poradkyně za druhou stranu přihlášky a ředitel základní školy ji podepíše. Tento postup platí i pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia.

2. Přihláška se odesílá řediteli střední školy společně s potvrzením od lékaře.

3. Termín odevzdání přihlášky na SŠ – přihlášky je nutno poslat nejpozději do 1. března 2021, na školy s talentovou zkouškou doručit řediteli SŠ do 30. listopadu 2020.

4. Termíny přijímacích zkoušek:

· talentové zkoušky 4. – 31. 1. 2021 pro obory s talentovou zkouškou

· jednotná přijímací zkouška 12. a 13. dubna 2021 pro čtyřleté obory

· školní přijímací zkouška 12. – 28. dubna 2021 pro čtyřleté obory

· 14. a 15. dubna 2021 pro víceletá gymnázia.

5. Výsledky přijímacího řízení – do 30. dubna 2021

6. Zápisový lístek – každý uchazeč o přijetí na střední školu obdrží jeden zápisový lístek na své základní škole do 15. března 2021. Ten odevzdá na střední školu, pro kterou se rozhodl, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Možnost vzít zápisový lístek zpět se může pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou.

7. Odvolání proti nepřijetí se podává do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí řediteli střední školy, který rozhodnutí vydal. V případě kladného vyřízení lze zápisový lístek stáhnout z první střední školy a odevzdat ho na školu, která potvrdila přijetí na odvolání.

8. Druhé kolo přijímacího řízení – zároveň s odvoláním je možno podat přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení (počet přihlášek není omezen). O konání dalšího kola přijímacího řízení rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

O případných změnách týkajících se přihlášek a přijímacího řízení vás budu aktuálně informovat.

 text Radka Žlebčíková – výchovná-kariérní poradkyně

SouborVelikost
Kopie_-_Prihlaska_SS_2017_denni.xls82,5 KB
Back To Top