skip to Main Content

Informace o přijímacím řízení…

Přemýšlíte už nad tím, jaké povolání by vás v životě bavilo dělat a jakou střední školu si zvolíte? Nebo už máte vybráno? Ať tak nebo tak, následující informace jsou určeny pro každého z vás. Vycházející žáci mohou podat na střední školy v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. To platí i pro žáky pátých a sedmých ročníků hlásících se na víceletá gymnázia. V případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou tak musí učinit do 30. listopadu 2019, na ostatní střední školy do 1. března 2020. Na rozdíl od minulých přijímacích zkoušet mohou žáci skládat zkoušky hned dvakrát. První termín je stanoven na 14. dubna 2020 (úterý) a druhý na 15. dubna 2020 (středa). Započte se jim lepší výsledek.

Testy budou z matematiky a českého jazyka. Na naší škole se žáci osmých a devátých tříd připravují na přijímací zkoušky v hodinách povinně volitelného předmětu. Ředitelé středních škol jsou povinni zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení společně s údaji také předpokládaný počet přijímaných žáků do 31. ledna 2020 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2019). V souladu se současným zněním školského zákona podávají uchazeči přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy. Formulář lze vyplnit přímo v počítači a poté vytisknout (platí i černobílé tiskopisy). Vyplnění si žáci vyzkouší v hodinách volby povolání s paní učitelkou Radkou Žlebčíkovou. Vyplněnou a rodiči zkontrolovanou přihlášku mohou žáci posílat ke kontrole přímo výchovné poradkyni na emailovou adresu radka.zlebcikova@zsma.cz nebo dokument doručí osobně v papírové formě, a to průběžně po pololetním vysvědčení.

Jednotná přijímací zkouška (Cermat).

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

 1. Přihlášky ke studiu – žáci ZŠ a uchazeči o studium na středních školách mohou v prvním kole podat až dvě přihlášky. Ty musí doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se hlásí (tedy ne přes ředitele základní školy). Zákonný zástupce zodpovídá za správnost první strany a výchovná poradkyně za druhou stranu přihlášky a ředitelka základní školy ji podepíše. Tento postup platí i pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia.
 2. Přihláška se odesílá řediteli střední školy společně s potvrzením od lékaře.
 3. Termín odevzdání přihlášky na SŠ – přihlášky pro první kolo jste povinni poslat nejpozději do 1. března 2020, na školy s talentovou zkouškou doručit řediteli SŠ do 30. listopadu 2019.
 4. Termíny přijímacích zkoušek – 14. a 15. dubna 2020 proběhne 1. kolo jednotných přijímacích zkoušek, 2. kolo pak 13. a 14. května 2020.
 5. Výsledky přijímacího řízení – budou mít ředitelé středních škol k dispozici dopoledne 26. dubna 2019.
 6. Zápisový lístek – každý uchazeč o přijetí na střední školu obdrží jeden zápisový lístek na své základní škole do 30. března 2020. Ten odevzdá na střední školu, pro kterou se rozhodl, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Možnost vzít zápisový lístek zpět se může pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou.
 7. Odvolání proti nepřijetí se podává do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí řediteli střední školy, který rozhodnutí vydal. V případě kladného vyřízení lze zápisový lístek stáhnout z první střední školy a odevzdat ho na školu, která potvrdila přijetí na odvolání.
 8. Druhé kolo přijímacího řízení – zároveň s odvoláním je možno podat přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení (počet přihlášek není omezen). O konání dalšího kola přijímacího řízení rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Shrnutí

 • Dvě přihlášky – žáci pátých, sedmých a devátých tříd základních škol.
 • Nejdříve na konci dubna – rozhodne ředitel SŠ  o přijetí či nepřijetí.
 • Do tří dnů – po převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání.
 • Do deseti dnů – musíte řediteli SŠ doručit vyplněný zápisový lístek.
 • Podání přihlášek – do 30. listopadu 2019 nebo do 1. března 2020.
 • Konání prvního kola přijímacích zkoušek – 14. a 15. dubna 2020.
 • Konání druhého kola přijímacích zkoušek – 13. a 14. května 2020.
Foto Karel Knapp, text Radka Žlebíčková – výchovná-kariérní poradkyně
SouborVelikost
Kopie_-_Prihlaska_SS_2017_denni.xls82,5 KB
Back To Top