Informace o přijímacím řízení…

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

1. Kritéria pro přijetí na SŠ – vyhlásí ředitel SŠ do 31. 1. 2023.

2. Přihlášky ke studiu – žáci ZŠ a uchazeči o studium na středních školách mohou v prvním kole podat až dvě přihlášky. Ty musí doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se hlásí (tedy ne přes ředitele základní školy). Zákonný zástupce zodpovídá za správnost první strany a výchovná poradkyně za druhou stranu přihlášky a ředitel základní školy ji podepíše. Tento postup platí i pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia.

3. Přihláška se odesílá řediteli střední školy společně s potvrzením od lékaře (vyžaduje – li SŠ).

4. Termín odevzdání přihlášky na SŠ – přihlášky je nutno poslat nejpozději do 1. března 2023, na školy s talentovou zkouškou doručit řediteli SŠ do 30. listopadu 2022.

5. Termíny přijímacích zkoušek:

· talentové zkoušky 2. – 15. 1. 2023 pro obory s talentovou zkouškou
· jednotná přijímací zkouška 13. a 14. dubna 2023 pro čtyřleté obory
· náhradní termín 10. a  11. května 2023
· 17. a 18. dubna 2023 pro víceletá gymnázia.

6. Výsledky přijímacího řízení do 30. dubna 2023

7. Zápisový lístek – každý uchazeč o přijetí na střední školu obdrží jeden zápisový lístek na své základní škole v týdnu od 6. – 10. března 2023. Ten odevzdá na střední školu, pro kterou se rozhodl, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Možnost vzít zápisový lístek zpět se může pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou.

8. Odvolání proti nepřijetí se podává do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí řediteli střední školy, který rozhodnutí vydal. V případě kladného vyřízení lze zápisový lístek stáhnout z první střední školy a odevzdat ho na školu, která potvrdila přijetí na odvolání.

9. Druhé kolo přijímacího řízení – zároveň s odvoláním je možno podat přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení (počet přihlášek není omezen). O konání dalšího kola přijímacího řízení rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

O případných změnách týkajících se přihlášek a přijímacího řízení vás budu aktuálně informovat.

Text Radka Žlebčíková – výchovná – kariérní poradkyně

SouborVelikost
Kopie_-_Prihlaska_SS_2017_denni.xls82,5 KB
Back To Top