Informace o přijímacím řízení…

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

1. Kritéria pro přijetí na SŠ – vyhlásí ředitel SŠ do 31. 1. 2024.

2. Přihlášky ke studiu – žáci ZŠ a uchazeči o studium na středních školách mohou v prvním kole podat až dvě přihlášky. Ty musí doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se hlásí (tedy ne přes ředitele základní školy). Zákonný zástupce zodpovídá za správnost první strany a výchovná poradkyně za druhou stranu přihlášky a ředitel základní školy ji podepíše. Tento postup platí i pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia.

3. Přihláška se odesílá řediteli střední školy společně s potvrzením od lékaře (vyžaduje – li SŠ).

4. Termín odevzdání přihlášky na SŠ – přihlášky je nutno poslat nejpozději do 1. března 2024, na školy s talentovou zkouškou doručit řediteli SŠ do 30. listopadu 2023.

5. Termíny přijímacích zkoušek:

talentové zkoušky 15. – 31. ledna 2024 do oborů vzdělávání na konzervatoři
talentové zkoušky 2. – 15. ledna. 2024 pro obory s talentovou zkouškou
talentové zkoušky 2. – 15. ledna 2024 pro obor vzdělávání na Gymnáziu se sportovní přípravou (tento obor koná i jednotnou přijímací zkoušku v dubnových termínech) · jednotná přijímací zkouška 12. a 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory · náhradní termín 29. a 30. dubna 2024
16. a 17. dubna 2024 pro víceletá gymnázia

6. Výsledky přijímacího řízení do 30. dubna 2024

7. Zápisový lístek – každý uchazeč o přijetí na střední školu obdrží jeden zápisový lístek na své základní škole v týdnu od 4. – 8. března 2024. Ten odevzdá na střední školu, pro kterou se rozhodl, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Možnost vzít zápisový lístek zpět se může pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou.

8. Odvolání proti nepřijetí se podává do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí řediteli střední školy, který rozhodnutí vydal. V případě kladného vyřízení lze zápisový lístek stáhnout z první střední školy a odevzdat ho na školu, která potvrdila přijetí na odvolání.

9. Druhé kolo přijímacího řízení – zároveň s odvoláním je možno podat přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení (počet přihlášek není omezen). O konání dalšího kola přijímacího řízení rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

O případných změnách týkajících se přihlášek a přijímacího řízení vás budu aktuálně informovat.

Text Radka Žlebčíková – výchovná – kariérní poradkyně

SouborVelikost
Kopie_-_Prihlaska_SS_2017_denni.xls82,5 KB
Back To Top