skip to Main Content

Beseda o kyberšikaně

V pátek 17. ledna se žáci šestých tříd zúčastnili besedy, která se netýkala pouze kyberšikany (šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií - internetu, mobilních telefonů, apod.), ale všech rizik virtuálního světa. Vzhledem k tomu, že většina žáků na druhém stupni…

celý článek

Beseda o drogách

V rámci plánované prevence absolvovaly sedmé třídy besedu s odborníkem na drogovou problematiku Bc. Tomášem Veličkou. V první části programu se žáci usadili do kruhu, kde měl každý prostor k vyjádření svého názoru či dotazu. Diskutovalo se o legálních i…

celý článek

Víte, co je šikana?

Řada dnešních dětí ví mnohem více než dospělí. Seznamují se s tímto pojmem už ve čtvrté třídě. Co si zapamatovali? Dozvěděli jsme se o dvou druzích šikany – fyzické a psychické. Šikana je to, když někoho dlouhodobě vydíráme, bijeme, posmíváme…

celý článek

1. A zachránila princeznu

Musíme zachránit zakletou princeznu!  Co pro to je třeba udělat? Princezna pochází ze čtenářského království, jestli ji chceme v nejvyšší věži zachránit, musíme získat všech 5 kouzelných klíčů od jejích komnat. Když to zvládneme, sama princezna nám poděkuje a předá nám…

celý článek

Slavnostní předávání slabikářů

Sláva to byla a velká!!! Děti z 1. B třídy právě dočetly Živou abecedu, což je sešit pro malé začátečníky. Ten je naučil pouhé základy čtení.  Seznámil je s prvními písmeny, slabikami, slovy a krátkými větami. Jenže tito školáci chtějí umět více,…

celý článek

Kartička „kyberpomoci“

Máš problém s kyberšikanou? Nevíš na koho se obrátit? Na tyto a spoustu dalších otázek přišly žákům pátých tříd odpovídat pracovnice organizace Eurotopia. Lenka a Nikola děti obeznámily s problematikou tohoto druhu šikany. Žáci se dozvěděli, jak vzniká, jaké jsou…

celý článek

Vzájemné vztahy u třeťáků

Žijeme spolu ve třídě již třetí rok. Ale máme se rádi nebo se nesnášíme, ignorujeme, trápíme se a navzájem si ubližujeme? Tak na tyto otázky si mohly najít děti odpověď ve hrách, které si pro nás připravily pracovnice Eurotopie v…

celý článek

Prvňáčci mají nové kamarády

Co víc patří k podzimu než pouštění draků? A právě při výrobě draků se poprvé setkali naši prvňáčci se žáky 6. B třídy. Společně v hodině výtvarné výchovy podle pokynů paní učitelky stříhali, lepili a kreslili malé papírové draky, které potom…

celý článek

Prvňáčci hledali poklad

V rámci projektu "Musíme si pomáhat" se žáci 6. A třídy, ale také někteří ochotní sedmáci, zapojili do hledání pokladu. Pro své mladší kamarády připravili  „ Šipkovanou“. Vyrazili o něco dříve, aby prvňáčkům značili trasu. Kluci a holky z 1.…

celý článek

Adaptační kurz 6. A

Adaptačním kurzem zahájili žáci 6. A nový školní rok, ale také působení na druhém stupni základní školy. Kurz je součástí projektu Musíme si pomáhat a je z větší části financován Moravskoslezským krajem. Celkem 25 dětí odjelo ve čtvrtek do Holčovic na…

celý článek

6. B na adaptačním kurzu

Nový školní rok zahájila třída 6. B adaptačním kurzem, který byl z větší části hrazen z projektu Moravskoslezského kraje. Projekt s názvem Musíme si pomáhat je zaměřený na primární prevenci rizikových jevů chování a na podporu bezpečného klimatu ve škole…

celý článek

Musíme si pomáhat

Od září 2019 do června 2020 bude škola realizovat projekt s názvem Musíme si pomáhat. V rámci  projektu se pokusíme ve třídách i v celé škole podpořit tvorbu „správného klimatu“ plného empatie, důvěry a ohleduplnosti ke druhým a zároveň posílit…

celý článek
Back To Top