skip to Main Content

Vzájemné vztahy u třeťáků

Žijeme spolu ve třídě již třetí rok. Ale máme se rádi nebo se nesnášíme, ignorujeme, trápíme se a navzájem si ubližujeme? Tak na tyto otázky si mohly najít děti odpověď ve hrách, které si pro nás připravily pracovnice Eurotopie v…

celý článek

Prvňáčci mají nové kamarády

Co víc patří k podzimu než pouštění draků? A právě při výrobě draků se poprvé setkali naši prvňáčci se žáky 6. B třídy. Společně v hodině výtvarné výchovy podle pokynů paní učitelky stříhali, lepili a kreslili malé papírové draky, které potom…

celý článek

Prvňáčci hledali poklad

V rámci projektu "Musíme si pomáhat" se žáci 6. A třídy, ale také někteří ochotní sedmáci, zapojili do hledání pokladu. Pro své mladší kamarády připravili  „ Šipkovanou“. Vyrazili o něco dříve, aby prvňáčkům značili trasu. Kluci a holky z 1.…

celý článek

Adaptační kurz 6. A

Adaptačním kurzem zahájili žáci 6. A nový školní rok, ale také působení na druhém stupni základní školy. Kurz je součástí projektu Musíme si pomáhat a je z větší části financován Moravskoslezským krajem. Celkem 25 dětí odjelo ve čtvrtek do Holčovic na…

celý článek

6. B na adaptačním kurzu

Nový školní rok zahájila třída 6. B adaptačním kurzem, který byl z větší části hrazen z projektu Moravskoslezského kraje. Projekt s názvem Musíme si pomáhat je zaměřený na primární prevenci rizikových jevů chování a na podporu bezpečného klimatu ve škole…

celý článek

Musíme si pomáhat

Od září 2019 do června 2020 bude škola realizovat projekt s názvem Musíme si pomáhat. V rámci  projektu se pokusíme ve třídách i v celé škole podpořit tvorbu „správného klimatu“ plného empatie, důvěry a ohleduplnosti ke druhým a zároveň posílit…

celý článek
Back To Top