skip to Main Content

Školní jídelna

Plánovaná kapacita školní kuchyně je 500 jídel denně. Ke stolování je k dispozici 98 míst. V současnosti je vydáváno denně kolem 290 obědů.

Nabízíme výběr ze dvou jídel, který je obohacen zeleninovými saláty, kompoty, mléčnými deserty, ovocem, moučníky i nápoji. Zajišťujeme pitný režim pro všechny žáky školy. Výběr lze provádět z odkazu „stravovací systém“ nebo prostřednictvím terminálu umístěného přímo v jídelně.


V kanceláři paní vedoucí školní jídelny…

Vedoucí školní jídelny rovněž vede agendu a dle státních programů „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.

Informace k odběru obědů

Vážení rodiče,

platby hrazené inkasem budou strženy mezi 19.-26. srpnem 2020. Kdo chce ukončit odběr stravy ze školní jídelny, musí uvedenou skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny do 19. srpna 2020.

K úhradě platby za obědy na měsíc září lze provést úhradou přes banku na účet školy (informace k platbám na září mají strávníci na objednávkovém systému) 154 792 450/0300, výši stravného naleznete pod odkazem „ceník stravy„. Uveďte variabilní symbol dítěte, kterým jste stravné hradili v minulosti. Celkovou částku zjistíte vynásobením ceny obědu a počtu dní odběru stravy v září.

Pokud bude platba uhrazena po uvedeném termínu, je nutné k výdeji stravy přinést doklad o zaplacení. Platbu v hotovosti můžete provést poslední týden v srpnu dle následujícího rozpisu. Zákonným zástupcům provádějícím platby inkasem budou částky z účtů staženy v době od 19. do 26. srpna 2020.

den datum čas
pondělí 24. srpna 6.15 – 11.00
úterý 25. srpna
středa 26. srpna 6.15 – 16.00
čtvrtek 27. srpna 6.15 – 12.30
pátek 28. srpna 6.15 – 12.00
pondělí 31. srpna 6.15 – 12.00

Provoz školní jídelny začíná v úterý 1. září 2020. Strávníci, kteří mají uhrazené stravné na září nebo mají zůstatek ze školního roku 2019/2020, jsou přihlášení k odběru stravy a nemusí se objednávat osobně.

U nových strávníků je důležitý osobní kontakt (vyplnění přihlášky ke stravování a zakoupení čipu v hotovosti).

Přihláška ke stravování

Svolení k inkasu

Bližší informace na tel. č. 554 652 214 nebo na tel. č. 777 719 365, e-mail darja.styskalova@zsma.cz

Darja Stýskalová, vedoucí školní jídelny

Dobrou chuť…

Jednou týdně žáci dostávají dotované mléko a ovoce z projektu – Školní mléko a ovoce do škol.

Panoramatické foto a foto Karel Knapp

Back To Top