8/18 – Členové ŠR schvalují Organizační řád školy včetně organizační struktury
   8/19 – Členové ŠR berou na vědomí

  1. personální změny ve škole
  2. výuku podle ŠVP „Cesta“
  3. příprava zpracování Výroční zprávy a Hodnotící zprávy školy za školní rok 2007/2008
  4. zateplení obvodového pláště a výměnu tvorových výplní ve škole
  5. informace o možnosti vybudování víceúčelového hřiště u školy
  6. vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

  Luděk Volek – starosta, člen školské rady

  Jitka Hanusová – místostarostka, členka rady

Back To Top