14/43 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Výsledky kontroly České školní inspekce (zpráva k nahlédnutí zde)

14/44 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy k průběhu školního roku 2010/2011

14/45 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o plánované organizaci školy pro školní rok 2011/2012

14/46 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o personálních změnách v učitelském sboru

14/47 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o schválení dotace na úpravy a modernizaci školní jídelny

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

Back To Top