15/48 – Členové školské rady schválili

  • Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2010/2011, jeden výtisk byl předán zřizovateli

15/49 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o připravované novele školského zákona

15/50 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o přípravě doplňovacích voleb do školské rady

15/51 – Členové školské rady doporučují

  • RM Město Albrechtice ve spolupráci s vedením školy projednat organizaci školy s výhledem do roku 2015 s ohledem na negativní demografický vývoj regionu nejpozději v termínu do 31. 3. 2011

15/52 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o přípravě VI. společenského plesu pořádaného SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ

15/53 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitele školy o dosavadním postupu při přípravě modernizace školní jídelny

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

Back To Top