Ve školním roce 2017/2018 jsou nově pro děti od 1. až do 9. tříd vyhlášeny 2 školní projekty. Prvním školním projektem je „Ovoce a zelenina do škol“. Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí.

Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí.

V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Četnost dodávek mléka a ovoce zdarma jsou určované příslušnými státními úřady (SZIF) a pro každý školní rok jsou určovány zvlášť.

Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje od 1. 9. 2020 firma Ovocentrum Valašské Meziříčí.

od školního roku 2022 stát „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ dodává pro 1. – 5. třídu.

O projektu a dodavatelích se dozvíte více na stránkách ovoce a zelenina do škol,  mléko do škol.

Foto a text Darja Stýskalová

Back To Top