ŠR při ZŠ M. Albrechtice, okres Bruntál

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě usnesení zastupitelstva Města Město Albrechtice (č.j.: usn. zast. 08/16/510 a usn. zast. 08/18/551) byli jmenování do funkce na dobu tří let:

za zřizovatele:

 • Ing. Jana Murová, bytem Město Albrechtice – člen (od 6. 2. 2020)
 • Ing. Mgr. Milan Gross, Ph.D., MBA , bytem Město Albrechtice – člen (od 1. 2. 2023)

za zákonné zástupce:

 • Zdeňka Boháčová – bytem Linhartovy (od 25. 10. 2023)
 • Michaela Marková – bytem Opavice, Město Albrechtice (od 19. 6. 2023)
 • Marek Juráň, bytem Město Albrechtice (od 19. 9. 2022)

za pedagogické pracovníky:

 • Hana Škrochová, bytem Opavice, Město Albrechtice – člen (od 8. 2. 2024)
 • Marek Bitomský, bytem Krnov – člen (od 28. 8. 2023)
 • Renata Doležalová, bytem Linhartovy – členka (od 23. 8. 2021)

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily hlasováním on-line v systému EduPage dne 8. 2. 2024.

Hana Škrochová 22 hlasů

Voleb se zúčastnilo 27 pedagogických pracovníků.

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se ve dnech od 18. 10. do 22. 10. 2023 prostřednictvím hlasování přes elektronickou aplikaci EduPage. Voličského práva prostřednictvím ankety Volby zástupce rodičů do Školské rady (2023-2026) využilo 116 zákonných zástupců, kteří po označení kandidáta odeslali svůj hlas prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítače.

Výsledky hlasování

Zdeňka Boháčová, bytem Město Albrechtice 48 hlasů
Kateřina Bugrisová, bytem Město Albrechtice 32 hlasů
Monika Košuličová, bytem Město Albrechtice 26 hlasů
Kristina Motyčková, bytem Heřmanovice 10 hlasů

Do školské rady byla zvolena paní Zdeňka Boháčová. Výsledek doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 25. 10. 2023.

Město Albrechtice 25. 10. 2023 Jiří Šiffner, ředitel školy

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily hlasováním na poradě pedagogických pracovníků školy dne 28. 8. 2023.

Marek Bitomský 33 hlasů

Voleb se dle prezenční listiny zúčastnilo 34 pedagogických pracovníků.

Město Albrechtice 28. 8. 2023 Jiří Šiffner, ředitel školy

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se ve dnech od 14. 6. do 18. 6. 2023 prostřednictvím hlasování přes elektronickou aplikaci EduPage. Voličského práva prostřednictvím ankety Volby zástupce rodičů do Školské rady (2023-2026) využilo 105 zákonných zástupců, kteří po označení kandidáta odeslali svůj hlas prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítače.

Výsledky hlasování

Kateřina Bugrisová, bytem Město Albrechtice 38 hlasů
Michaela Marková, bytem Město Albrechtice 48 hlasů
Štěpán Tománek, bytem Třemešná 19 hlasů

Do školské rady byla zvolena paní Michaela Marková. Výsledek doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 19. 6. 2023.

Město Albrechtice 19. 6. 2023 Jiří Šiffner, ředitel školy

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se ve dnech od 13. 9. do 16. 9. 2022 prostřednictvím hlasování přes elektronickou aplikaci EduPage. Voličského práva prostřednictvím ankety Volby zástupce rodičů do Školské rady (2022-2025) využilo 110 zákonných zástupců, kteří po označení kandidáta odeslali svůj hlas prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítače.

Výsledky hlasování

Marek Juráň, bytem Město Albrechtice 65 hlasů
Jana Tomíčková, bytem Město Albrechtice 45 hlasů

Do školské rady byl zvolen pan Marek Juráň. Výsledek doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 19. 9. 2022.

Město Albrechtice 19. 9. 2022 Jiří Šiffner, ředitel školy

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily hlasováním na poradě pedagogických pracovníků školy dne 15. 9. 2022.

Kateřina Jalama 18 hlasů

Voleb se dle prezenční listiny zúčastnilo 18 pedagogických pracovníků.

Jiří Šiffner, ředitel školy

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily hlasováním na poradě pedagogických pracovníků školy dne 23. 8. 2021.

Renata Doležalová 29 hlasů

Milan Pokorný 29 hlasů

Voleb se dle prezenční listiny zúčastnilo 29 pedagogických pracovníků.

Jiří Šiffner

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se ve dnech od 6. 10. do 11. 10. 2020 prostřednictvím hlasování přes elektronickou aplikaci EduPage. Voličského práva prostřednictvím ankety Doplňující volba jednoho člena z řad rodičů do Školské rady na období (2020-2023) využilo 111 zákonných zástupců, kteří po označení kandidáta odeslali svůj hlas prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítače.

Výsledky hlasování

Zdeňka Boháčová, bytem Linhartovy 52 hlasů
Veronika Malaníková (Čížková), bytem Město Albrechtice 32 hlasů
Veronika Kuřecová, bytem Krnov 27 hlasů

Do školské rady byla zvolena paní Zdeňka Boháčová.
Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 12. 10. 2020.

 

Město Albrechtice 12. 10. 2020
Jiří Šiffner, ředitel školy
Pavlína Kostelníková, předsedkyně volební komise

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se v týdnu od 18. do 22. listopadu 2019 prostřednictvím hlasování přes elektronickou aplikaci EduPage. Voličského práva prostřednictvím ankety Doplňující volba jednoho člena z řad rodičů do Školské rady na období (2019-2022) využilo 84 zákonných zástupců, kteří po označení kandidáta odeslali svůj hlas prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítače.

Výsledky hlasování

Michaela Marková, bytem Opavice, Město Albrechtice 33 hlasů
Kateřina Bugrisová, bytem Město Albrechtice  27 hlasů
Romana Kotulková, bytem Město Albrechtice   24 hlasů

Do Školské rady byla zvolena: paní Michaela Marková

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 25. listopadu 2019.

Město Albrechtice 25. listopadu 2019

Regína Hajná, řed. školy

Miluše Kaletová, předsedkyně volební komise

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se 25. dubna 2019 v budově školy. Probíhaly tajně, vhozením hlasovacího lístku do volební schránky. Řídila je 3 členná volební komise ve složení p. Miluše Kaletová předsedkyně komise, p. Jana Muroňová, p. Silvie Kaňa jako členové komise.

Voleb se  zúčastnilo 97 zákonných zástupců. Odevzdáno bylo 97 hlasů, z toho 1 neplatný.

Výsledky hlasování

Jana Tomíčková, bytem Město Albrechtice  50 hlasů
Martin Hančil, bytem Město Albrechtice  38 hlasů
Svatopluk Matyšek, bytem Rudíkovy – Třemešná     8 hlasů

Do Školské rady byla zvolena: paní Jana Tomíčková.

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 30. dubna 2019.

Město Albrechtice 30. dubna 2019

Regína Hajná, řed. školy

Miluše Kaletová, předsedkyně volební komise

Zápis o výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily hlasováním na jednání pedagogické rady dne 25. dubna 2019.

Voleb se dle prezenční listiny zúčastnilo 30 pedagogických pracovníků.

Výsledky hlasování

Zdenka Závodná Město Albrechtice 30 hlasů

Zdenka Závodná byla  zvolena do Školské rady.

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků byl předán zřizovateli školy dne 29. dubna 2019.

Město Albrechtice 29. dubna 2019

Regína Hajná, řed. školy

Doplňovací volby do ŠR – 25. 4. 2019

Pro doplňovací volby do Školské rady byli za kandidáty z řad zákonných zástupců navrženi přípravným výborem a se svou kandidaturou souhlasí:

 • p. Jana Tomíčková, Město Albrechtice
 • p. Martin Hančil, Město Albrechtice
 • p. Svatopluk Matyšek, Rudíkovy – Třemešná

Další návrhy na kandidáty zatím nebyly k dnešnímu dni doručeny.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna v průběhu třídních schůzek s rodiči (začátek TS od 15.30). Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek a zvolí jednoho kandidáta. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volební urny u hlavního vchodu do školy.

Město Albrechtice 23. dubna 2019

Za přípravný výbor: Regína Hajná, ředitelka školy

Doplňovací volby do ŠR – 23. 11. 2017

Pro doplňovací volby do Školské rady byli za kandidáty z řad zákonných zástupců navrženi přípravným výborem a se svou kandidaturou souhlasí:

 • p. Jiří Mlčoušek, Město Albrechtice
 • p. Monika Chmelařová, Město Albrechtice
 • p. Kateřina Bugrisová, Město Albrechtice

Další návrhy na kandidáty zatím nebyly k dnešnímu dni doručeny.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu v průběhu třídních schůzek s rodiči (začátek TS od 15.30). Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek a zvolí dva kandidáty. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volební urny u hlavního vchodu do školy.

Město Albrechtice 20. listopadu 2017

Za přípravný výbor: Regína Hajná, ředitelka školy


Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se 23. listopadu 2017 v budově školy. Probíhaly tajně, vhozením hlasovacího lístku do volební schránky. Řídila je 3 členná volební komise ve složení p. Miluše Kaletová předsedkyně komise, p. Jana Muroňová, p. M. Pokorný jako členové komise.

Voleb se dle zúčastnilo 137 zákonných zástupců. Odevzdáno bylo 137 hlasů, z toho 2 neplatné.

Výsledky hlasování

Jiří Mlčoušek, bytem Město Albrechtice  61 hlasů
Monika Chmelařová, bytem Město Albrechtice  83 hlasů
Kateřina Bugrisová, bytem Město Albrechtice  49 hlasů

Do Školské rady byli zvoleni: paní Monika Chmelařová a pan Jiří Mlčoušek.

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 24. listopadu 2017.

Město Albrechtice 24. listopadu 2017

Regína Hajná, řed. školy

Miluše Kaletová, předsedkyně volební komise


Zápis o výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily hlasováním na jednání pedagogické rady dne 23. listopadu 2017.

Voleb se dle prezenční listiny zúčastnilo 24 pedagogických pracovníků.

Výsledky hlasování

Táňa Kurečková Město Albrechtice 24 hlasů
Michaela Kubiszová Slezské Rudoltice 24 hlasů

Obě kandidátky byly zvoleny  za členky Školské rady.

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb pedagogických pracovníků byl předán zřizovateli školy dne 24. listopadu 2017.

Město Albrechtice 24. listopadu 2017

Regína Hajná, řed. školy

Back To Top