Usnesení č. 20 ze dne 5. 3. 2014

20/74 - Členové školské rady schváliliMgr. Jiřího Mlčouška členem konkurzní komise na místo ředitele Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál20/75 - Členové školské rady schválilip. Romana Turka náhradním členem konkurzní komise na místo ředitele Základní školy Město Albrechtice, okres BruntálZapsala…

celý článek

Usnesení č. 19 ze dne 31. 10. 2013

19/69 - Členové školské rady schváliliVýroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2012/201319/70 - Členové školské rady schváliliPlán práce školy na školní rok 2013-201419/71 - Členové školské rady doporučiliprojednat RM Město Albrechtice zakoupení 1 ks afrického…

celý článek

Usnesení č. 18 ze dne 26. 6. 2013

18/63 - Členové školské rady schváliliaktualizaci ŠVP "Cesta", čj.: ZS/432/2007 s účinností k 2. 9. 201318/64 - Členové školské vzali na vědomítermín dopňovací volby člena rady za pedagogické pracovníky - I. PR ve školním roce 2013/201418/65 - Členové školské rady vzali…

celý článek

Usnesení č. 17 ze dne 29. 10 . 2012

17/60 - Členové školské rady schváliliVýroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2011/201217/61 - Členové školské rady schváliliAktualizaci školního řádu s účinností k 1. září 2012 - zkrácení polední přestávky…

celý článek

Usnesení č. 15 ze dne 19. 10. 2011

15/48 – Členové školské rady schváliliVýroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2010/2011, jeden výtisk byl předán zřizovateli15/49 – Členové školské rady vzali na vědomíInformaci ředitele školy o připravované novele školského zákona15/50 – Členové školské rady…

celý článek

Usnesení č. 14 ze dne 9. 6. 2011

14/43 – Členové školské rady vzali na vědomíVýsledky kontroly České školní inspekce (zpráva k nahlédnutí zde)14/44 – Členové školské rady vzali na vědomíInformaci ředitele školy k průběhu školního roku 2010/201114/45 – Členové školské rady vzali na vědomíInformaci ředitele školy o…

celý článek

Usnesení č. 16 ze dne 10. 5. 2012

16/54 - Členové školské rady vzali na vědomívýsledky doplňovacích voleb do školské rady16/55 - Členové školské rady zvolilipředsedou školské rady Mgr. Jiřího Mlčouška16/56 - Členové školské rady zvolilimístopředsedou školské rady pana Romana Turka16/57 - Členové školské rady vzali na vědomípokračování…

celý článek

Usnesení č. 13 ze dne 20. 10. 2010

13/37 – Členové školské rady schváliliVýroční zprávu školy Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2009/201013/38 – Členové školské rady schváliliVnitřní dokument školy „Výchovný řád“13/39 – Členové školské rady vzali na vědomíInformaci…

celý článek

Usnesení č. 12 ze dne 16. 6. 2010

12/30 – Členové školské rady vzali na vědomíInformaci ředitele školy o vývoji počtu žáků navštěvujících ZŠInformaci ředitele školy o financování provozu školy, zapojení se školy do „Projektu EU – Peníze školám“ (předpoklad využívání financí od 1. září 2010)12/31 – Členové…

celý článek

Usnesení č. 11 ze dne 27.10.2009

11/28 - Členové rady vzali na vědomíInformaci ředitele školy a mistostarostky ing. Jitky Hanusové k dosavadnímu průběhu využívání nových prostor vzniklých realizací projektu "Moderznizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice"Souhlas členů ŠR podílet se na přípravách a organizaci IV. Společnského…

celý článek

Usnesení č. 10 ze dne 23. 6 2009

10/24 - Členové rady vzali na vědomíInformaci o vývoji počtu žáků navštěvujících ZŠ a informaci o financování provozu školy10/25 - Členové ŠR vzali na vědomíInformace ke školním vzdělávacímu programu "Cesta"10/26 - Členové ŠR vzali na vědomíInformaci o dvouletém cyklu vlastního…

celý článek

Usnesení č. 9 ze dne 30. 10. 2008

9/20 - Členové ŠR schváliliPředsedu ŠR při ZŠ Město Albrechtice Mgr. Jiřího Mlčouška, bytem Město Albrechtice, Nádražní 23 na dobu tříletého funkčního období.9/21 - Členové ŠR schváliliMístopředsedu ŠR při ZŠ Město Albrechtice p. Roberta Mičíka, bytem Město Albrechtice, Hynčice 92 po…

celý článek
Back To Top