skip to Main Content
 • 6/12 – Členové ŠR schvalují školní vzdělávací program Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál
 • 6/13 – Členové ŠR schvalují úpravu školního řádu formou dodatku
 • 6/14 – Členové ŠR berou na vědomí:
  1. závěr zprávy ČŠI z inspekce ve dnech 13. a 14. března 2007
  2. přípravu výroční zprávy školy
  3. plán práce školy na školní rok 2007/08
  4. přípravu dlouhodobého plánu práce na období 2008-2012

ing. Jitka Hanusová, členka ŠR

Martin Hajný, člen ŠR

Back To Top