Město Albrechtice

Je od roku 1980 střediskovou obcí. V roce  2002 jí byl udělen statut města. Obec tvoří kdysi samostatné vesnice Linhartovy, Opavice, Piskořov, Biskupice, Burkvíz, Česká (Nová) Ves, Hynčice, Vladštejn (Valštejn), Dlouhá Voda. Ztracená Voda.

Naše město se rozkládá po obou březích řeky Opavice, která je v našem katastru dlouhá asi 10 kilometrů. Její dolní tok dlouhý 3,5 kilometru tvoří hranici s Polskem. Hlavními přítoky řeky jsou Dlouhý potok, Valštejnka, Láčský potok.

Samotné Albrechtice mají nadmořskou výšku 389 metrů. Nejvyšším místem střediskové obce je Valštejn se svými 654 metry, nejnižší pak Linhartovy 366 metry. Zalesněné kopce kolem města dosahují nadmořské výšky od 500 do 710 metrů (Poutní hora na České Vsi). Nad Hynčicemi jsou pak vyšší. Nejvyšším kopcem je Solná hora s 868 metry, nejnižší jsou Žáry s 498 metry.

Foto Karel Knapp, červenec 2006

Rozloha naší střediskové obce je téměř 66 km2 . Podnebí podmiňuje tvar terénu a ovlivňují je Jeseníky a baltské proudění. Větry převládají jihozápadní a jsou dost časté. Jednotlivé části našeho města vznikaly v různé době. Albrechtice a Hynčice kolem roku 1377. Opavice a Piskořov jsou ještě starší. Obě byly založeny v druhé polovině 13. století. Českou Ves založila manželka Jana Skrbenského z Hřiště Bohunka Kravařská ze Šlevic roku 1578. Dlouhá Voda a Valštejn byly založeny Janem Kryštofem z Valštejna roku 1618 a 1619. Nejmladší vesnicí je Burkvíz. Pochází ze 17. století a založili ho Haugvicové.

O Linhartovech je zmínka už z roku 1255. Původně byly lénem olomouckého biskupa. Pak se zde začali střídat různí majitelé. Poslední majitelkou byla Marie, dcera Eduarda Wenzelidese, provdaná za majora z Wüllersdorfu.

Škola byla v obci zřízena v roku 1780. Učilo se v soukromých domech. Poslední školní budova je z roku 1912. Bývala v ní dvojtřídka.

Roku 1742 byla obec Linhartovy rozdělena na dvě části. Dnes leží v naší republice svou menší rozlohou. Ta větší patří do Polska. Hranicí se stala řeka Opavice. Roku 1850 byla vesnice spojena s Krásnými Loučkami. Samostatnou obcí se stala až v roce 1920. Dnes je zde zpřístupněn most spojující obě části kdysi jednotné vesnice. Uskutečňuje se přes něj malý pohraniční styk. Linhartovy byly známy svým zámkem a parkem s výskytem vzácných dřevin. Býval prý to ráj pro botaniky.

Františka Tkadlečková

Back To Top