Přivezli jsme zlato ze Zlatého listu

Ve středu 9. května jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list, které se jako každý rok konalo na Základní škole v Břidličné. Na čtrnácti stanovištích soutěžní stezky odborné komise prověřovaly znalosti z různých přírodovědných oborů.Soutěžící zodpovídali otázky na téma…

celý článek

1. místo v soutěži YPEF

YPEF neboli Mladí lidé v evropských lesích je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v…

celý článek

Školní kolo Biologické olympiády

Letošní ročník Biologické olympiády je zaměřen na pohyb. Zabývá se nejen tím, jak se dopravují z místa na místo živočichové, ale zkoumá i pohyby rostlin. Ano, i ty se pohybují. Otáčejí se za sluncem, reagují na zemskou gravitaci. Dlouhou cestu vykonávají…

celý článek

Známe svoje kosti

Osmý ročník je v přírodopisu zaměřen na lidské tělo. První soustava, se kterou se žáci seznámili, byla kosterní. Naučili se názvy kostí v lidském těle a už vědí, kde jsou uloženy. Dozvěděli se, jak jsou navzájem spojeny, z čeho se skládají…

celý článek

Máme stříbro i bronz ze Zlatého listu

Po roce jsme se opět zúčastnili krajského kola přírodovědné soutěže Českého svazu ochránců přírody Zlatý list. I v deštivém počasí byla téměř celá soutěžní stezka umístěna do terénu před Základní školu v Břidličné. Na všechna družstva zde čekalo plnění různých…

celý článek

Stavba těla včely medonosné

S prvními jarními dny vylétávají po dlouhé zimě včely a vyhledávají potravu. Najdeme je všude tam, kde něco kvete. Patří mezi nejznámější hmyz, a proto v naší učebnici představují vzorový organismus, na němž se učíme stavbu hmyzího těla.Své znalosti jsme si zdokonalili při…

celý článek

Detektivem v přírodě

Detektivy v přírodě se na chvíli stali žáci šestých až devátých tříd, kteří se zúčastnili školního kola Biologické olympiády. Teoreticky luštili různé záhady, jež se v přírodě odehrávají. Pomocí stop, zbytků potravy, trusu a peří odhalovali, které zvíře by se tak na…

celý článek

Deváťáci natočili dokumentární film

Náš život je úzce spjat s klimatickými podmínkami na Zemi, a to více, než si dokážeme přiznat. Po celou dobu existence lidské populace na planetě probíhají klimatické výkyvy (tání ledovců, výbuchy supervulkánů, které prostřednictví rozprášeného popílku způsobují až několikaměsíční zatmění…

celý článek

Zkoumali jsme buňku

Úvodní učivo přírodopisu, se kterým se seznamují žáci v šesté třídě, je zaměřeno na charakteristiku živých organismů. V hodinách jsme si zopakovali, jaké vlastnosti mají všichni živí tvorové, a rozdělili jsme si je do šesti základních říší na viry, bakterie, prvoky,…

celý článek

Vyhodnocení sběrných dnů

Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do dvou programů zaměřených na recyklaci odpadu. Recyklace je důležitá pro ochranu životního prostředí a zdraví člověka, a navíc šetří přírodní suroviny. Uspořádali jsme celkem pět sběrných dnů zaměřených na sběr…

celý článek

Co skrývá květ tulipánu?

Co se skrývá uvnitř květu tulipánu, zjišťovali sedmáci v laboratorní práci. Každá pracovní skupina si připravila jeden květ, který pečlivě zkoumala.Začali jsme počítáním okvětních lístků a sledováním jejich uspořádání na květním lůžku. Květní lůžko je horní část stonku, na němž…

celý článek

Zlatý list byl úspěšný

Po roce jsme se opět přijali pozvání na přírodovědně-ekologickou soutěž Zlatý list, pořádanou Českým svazem ochránců přírody. Letošní krajské kolo připadlo na pondělí 9. května. Na Základní školu v Břidličné se sjelo na tři sta účastníků nejen z okresu Bruntál, ale…

celý článek
Back To Top