16/54 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • výsledky doplňovacích voleb do školské rady

16/55 – Členové školské rady zvolili

  • předsedou školské rady Mgr. Jiřího Mlčouška

16/56 – Členové školské rady zvolili

  • místopředsedou školské rady pana Romana Turka

16/57 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • pokračování dosavadního ředitele školy Mgr. Karla Knapp ve funkci pro další volební období na základě rozhodnutí zřizovatele a vydání potvrzení o splnění zákonných podmínek, na jejichž základě bylo funkční období prodlouženo

16/58 – Členové školské rady doporučují

  • zastupitelstvu Města Město Albrechtice schválit variantu č. 2 organizace školy s dopadem na potřebu dofinancovat prostředky určené na platy pedagogických pracovníků s účinností od 1. ledna 2013 s výhledem do konce školního roku 2015/2016 dle předloženého návrhu 

15/53 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • termín zahájení přípravy doplňovacích voleb do ŠR od září 2012

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

Back To Top