skip to Main Content

GDPR

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR má škola jako správce osobních údajů povinnost informovat subjekt údajů o tom, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem.

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje (například případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky: ID: bb9jt7a, prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@zsma.cz nebo poštou na adrese: Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice. Správkyní osobních údajů je ředitelka školy paní Mgr. Regína Hajná, telefon: 554 652 2421, 777 719 340, e-mail: regina.hajna@zsma.cz.

Práva žáků (zákonných zástupců):

Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů je možné se v odůvodněných případech obracet na školu za účelem uplatnění práva subjektu údajů (zákonného zástupce):

  • na přístup k osobním údajům (být informován o zpracování osobních údajů)
  • na jejich opravu nepřesných údajů, které se ho týkají nebo
  • na výmaz (být zapomenut) osobních údajů (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení školní matriky)
  • popřípadě na omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení školní matriky)
  • při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Stejným způsobem se mohou subjekty údajů (zákonní zástupci) obracet na školu i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřencem osobních údajů bude s účinností ke dni 24. května 2018 jmenován pan Karel Knapp, telefon: 777 719 360, e-mail: knapp@zsma.cz.

Back To Top