skip to Main Content

Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů

Od února - června 2015 jsme prostřednictvím MŠMT zapojeni do projektu - zkrácený název Cizí jazyky pro život, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0002. Pedagogický tým se rozrostl o novou paní učitelku. Jmenuje se Juliette Ayrapetyan, pochází z Arménie a vyučuje angličtinu.…

celý článek

Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice

Projekt „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ podaný zřizovatelem školy zastoupeným starostou panem Luďkem Volkem ve spolupráci s vedením školy zastoupeným ředitelem Karlem Knappem a doporučený 27. května 2014 k financování radou soudržnosti Moravskoslezsko v rámci regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013,…

celý článek

Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna

Každý, kdo byl skutečně dobře obeznámen s problematickými provozními podmínkami v naší školní kuchyni a jídelně dobře věděl, jak byla rekonstrukce a modernizace zařízení nezbytná. Všudypřítomná vlhkost, nedostatečné odvětrání, nevhodné sklady potravin, nevyhovující šatny, elektroinstalace na hranici bezpečného provozu a především…

celý článek
Back To Top