skip to Main Content

Třídní schůzky – školní rok 2019/2020

Datum Čas Co
12. září 2019 16.15 třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách na I. stupni
12. září 2019 17.00 třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách na II. stupni
21. listopadu 2019 15.30 do 17.30 konzultační schůzky rodičů s jednotlivými vyučujícími
23. dubna 2020 15.30 do 17.30 konzultační schůzky rodičů s jednotlivými vyučujícími

Mimo tyto termíny si můžete dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím telefonu, elektronickou poštou (adresy vyučujících jsou součástí školních stránek) či při osobní návštěvě.

Těšíme se na Vaši návštěvu a uvítáme, pokud s sebou na konzultace přivedete i své děti.

Regína Hajná, ředitelka školy

Back To Top