Školní družina

Provoz družiny
ranní 6.00 – 7.25
odpolední 11.25 – 16.30

Vedoucí vychovatelka:

Alena Honajzerová
777 719 364

Děti jsou rozděleny do 4. oddělení:

 • 1. oddělení Iveta Liďáková
 • 2. oddělení Alena Honajzerová
 • 3. oddělení Jitka Bartoníčková
 • 4. oddělení Marie Kulichová

Tradiční celodružinové akce:

 • přeskoky přes švihadlo
 • pouštění draků
 • vánoční besídky
 • zhotovování dárečků pro nastávající prvňáčky
 • zimní olympiáda v netradičních disciplínách
 • netradiční biatlon
 • turnaj ve vybíjené
 • filmové představení
 • cesta za pokladem
 • atletický pětiboj
 • opékání buřtů
 • výlety do okolí

Zájmové kroužky 2021/2022

Dovedné ruce – Rádi vyrábíte dárečky, vystřihujete, skládáte a vyšíváte? Potom se určitě přihlaste do tohoto kroužku (pondělí od 15.00–16.15 pod vedením paní Aleny Honajzerové).

Pohybové hry v tělocvičně (1. a 2. třída) – Rádi sportujete, soutěžíte, skáčete? Přidejte se k nám (čtvrtek od 15.00 – 16.15) pod vedením paní vychovatelky Jitky Bartoníčkové

Pohybové hry v tělocvičně (3. a 4. třída) –  Rádi sportujete, soutěžíte, skáčete? Přidejte se k nám(úterý od 15.00 – 16. 15) pod vedením paní vychovatelky Iveta Liďákové

Kroužek vaření – Chcete se naučit vařit? Přihlaste se do kroužku vaření (středa 15.00 – 16.15 pod vedením paní vychovatelky Ivety Liďákové).

Angličtina pro 1. třídu – (úterý od 15.00 do 15.35 pod vedením paní vychovatelky Jitky Bartoníčkové)

Angličtina pro 2. třídu – (středa od 15.00 do 15.40 pod vedením paní vychovatelky Marie Kulichové)

Činnost školní družiny nespočívá jen v činnostech výše uvedených kroužků. Pravidelně hrajeme různé hry, vyrábíme drobné dárkové předměty. Malujeme, kreslíme, zpíváme a často i soutěžíme. Při každodenních vycházkách do přírody poznáváme blízké okolí. Po zábavě si najdeme také čas k přípravě na vyučování.

 Alena Honajzerová, vedoucí vychovatelka

Back To Top