10/24 – Členové rady vzali na vědomí

Informaci o vývoji počtu žáků navštěvujících ZŠ a informaci o financování provozu školy

10/25 – Členové ŠR vzali na vědomí

Informace ke školním vzdělávacímu programu „Cesta“

10/26 – Členové ŠR vzali na vědomí

Informaci o dvouletém cyklu vlastního hodnocení práce školy

10/27 – Členové ŠR vzali na vědomí

Informaci o realizaci půdní vestavby, o podání žádosti na modernizaci školní jídelny a o průběhu rekonstrukce vodovodního řadu v nové budově školy

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Ing. Jitka Hanusová, místostarosta a členka ŠR

Back To Top