Elektrochemie

Výuka elektrochemie se neobejde bez názorných experimentů. Lidi vždy fascinovalo vše kolem elektrické energie. Je to energie nekonečných možností. Chemici společně s fyziky nám dali možnost tuto energii vyrobit, ale také i ovládat. Naši mladí chemikové se během měsíce listopadu dozvěděli…

celý článek

Sondy ve fyzice a chemii

O tom, že nové technologie pronikají i do výuky na základních školách, se mohli  žáci přesvědčit ve svých vyučovacích hodinách fyziky a chemie. Díky zapůjčeným měřícím sondám jsme proměřili hned několik fyzikálních veličin. Pomocí grafického znázornění jsme mohli vidět záznam…

celý článek

Laboratorní práce v devítkách

Otázky o elektřině řešili deváťáci v hodinách fyziky a chemie. Nejprve se přesunuli v čase do roku 1771 za italským lékařem Luigi Galvanim. Tento vědec během pitvání žabích stehýnek sledoval jejich záškuby. Jev nazval živočišnou elektřinou. Ukázalo se však, že…

celý článek

Osmáci se naučili dělit směsi

Měsíc listopad byl pro naše nejmladší chemiky zaměřen na učivo o chemických směsích. Nejprve jsme teoreticky tématiku nastudovali. Dozvěděli jsme se, že směsi jsou všude kolem nás. Vzduch, šlehačka, minerálka, parfém. To vše jsou směsi. Někdy je složky směsi možné vidět,…

celý článek

Studovali jsme elektrochemické děje

V měsíci listopadu deváté ročníky studovaly elektrochemické děje. Využili jsem vybavení, které máme z projektu "Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice" regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.Výuka nejprve probíhala formou výkladu s názornými pokusy, které žáci sledovali pomocí kamery - vizualizéru na tabuli. Pokus…

celý článek

Osmáci v laborkách filtrovali

Během měsíce října studovali žáci osmých ročníků homogenní a heterogenní směsi. Dozvěděli se, že jednotlivé složky směsi lze od sebe oddělit pomocí tzv. laboratorních separačních technik. Zjišťujeme, co máme k dispozici...Dvě techniky si sami mohli odzkoušet v praxi. V prvním laboratorním…

celý článek

Okresní kolo Chemické olympiády

V pátek 21. 3. 2014 hostilo Gymnázium v Bruntále mladé chemiky. České dráhy nás opět „nezklamaly“, a proto jsme přijeli s půlhodinovým zpožděním. Lenka Novotná si sotva stačila obléci pracovní plášť a už stála v laboratoři nad praktickými úkoly zaměřenými…

celý článek

Školní kolo chemické olympiády

V minulém týdnu zakončili žáci devátých tříd školní kolo chemické olympiády. Úkoly tohoto kola řešilo osm studentů, Petr Kučera, Lenka Novotná a Alexandr Frančák z 9. B, Hana Šrámková, Natálie Kučerová, Daniela Juříková, Kateřina Kynická a Alena Kotková z 9.…

celý článek

Chemická olympiáda má výročí

Chemická olympiáda slaví letos své padesáté výročí. Jakoby to žáci věděli a na její počest se k jejímu řešení přihlásili v hojném počtu. Již od října se osm statečných deváťáků snažilo vypracovat záludné otázky teoretické části školního kola.Zdolali již křížovku,…

celý článek

První pokusy

Chemie je přírodní věda, která zkoumá látky a jejich vlastnosti. Tuto informaci dostali žáci hned v úvodních hodinách. V kapitole Vlastnosti látek vyzkoušeli první pokusy. Kluci zkoumají vlastnosti látek...Dan Ondrašík a Robert Schaffartzik, nadějní chemikové, prováděli experimenty se solí, cukrem…

celý článek

Hrátky s polymery

V polovině 20. století se vědcům podařilo vyrobit první umělé látky, které nazvali plasty. Dnes jsou běžnou součástí našeho života. V hodinách chemie se žáci devátých tříd seznámili se základními vlastnostmi umělých hmot. Nejdřív zadání úkolů od paní učitelky...Umí vysvětlit…

celý článek
Back To Top