skip to Main Content

Věda je zábava

O tom, že fyzika není jen dřina ale i zábava, se mohou žáci přesvědčit během svých laboratorních prací. V 7. až 9. ročníku žáci projdou postupně 5 laboratorních prací. Během pokusů využívají nejnovější učební pomůcky ( manuální i nově digitální).…

celý článek

Vzkaz pro astronauty

V rámci projektu „Evropská výzva Astro Pi“ připravila ESA Education ve spolupráci s Raspberry Pi Foundation nesoutěžní projekt Mission Zero. Cílem bylo napsat zprávu astronautům na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Více informací najdete na stránce zde. Nadšenci z řad našich…

celý článek

FyzShow s hudbou

O tom, že hudba a fyzika patří neodmyslitelně k sobě, nás přesvědčil tým mladých fyziků z 9. A ve složení: Eliška Baránková, Kamila Chmelařová, Klára Krasová a Zuzana Vrbová. Během dvou měsíců společně s vyučujícím fyziky a panem školníkem pracovali…

celý článek

Cenu předal Vladimír Remek

Během měsíce září a října se zapojilo 5 našich žáků do soutěže Czech Space Year 2018 připravenou Evropskou kanceláří pro vzdělávání o vesmíru ESERO (podporována Evropskou vesmírnou agenturou ESA). Soutěž prověřila znalosti soutěžících v oblasti přírodních věd, kosmonautiky a tří českých kosmických…

celý článek

Sondy ve fyzice a chemii

O tom, že nové technologie pronikají i do výuky na základních školách, se mohli  žáci přesvědčit ve svých vyučovacích hodinách fyziky a chemie. Díky zapůjčeným měřícím sondám jsme proměřili hned několik fyzikálních veličin. Pomocí grafického znázornění jsme mohli vidět záznam…

celý článek

Divadlo fyziky

V úterý 22. května se učebna výtvarné výchovy proměnila v netradiční místnost. Přijelo za námi Úžasné divadlo fyziky - ÚDIF z Brna.A skutečně, údiv v našich tvářích si vysloužilo nepřeberné množství experimentů z oblasti termofyziky, akustiky, optiky. Během celého dne…

celý článek

Laboratorní práce v šestých třídách

Z čeho to je? Otázku si kladli žáci šestých ročníků během výuky fyziky. I když zmiňované téma je spíše záležitost chemie, fyzikové jim pomáhají záhadu rozluštit.Naši nejmladší vědci museli projít studiem několika fyzikálních veličin, aby se dopátrali k výsledku.Seznámili se s měřidly…

celý článek

Elektromagnetismus a deváťáci

Během říjnových hodin fyziky se žáci 9. ročníků seznámili se základy elektromagnetismu. V průběhu dvou hodin laboratorních prací si složili elektromagnet, prozkoumali magnetické pole cívky s proudem, sestavili elektrický obvod, který pomocí elektromagnetického relé řídil sekundární obvod s elektromotorem.Pochopili a…

celý článek

Počasí a fyzika

Zdálo by se, že jde o dva rozdílné obory, ale omyl je pravdou. O tom, že počasí a fyzika jdou spolu ruku v ruce, se přesvědčily oba ročníky osmých tříd.Opět se vše točí kolem tepla. Znalosti zákonitostí termiky mohou využít lidé…

celý článek

FyzShow v kuchyni

FyzShow v kuchyni je název pro zábavné fyzikální soutěže. Organizuje ji již druhým rokem nadační fond NABLA. Fond podporuje vzdělávání talentovaných studentů v přírodovědných oborech.Video můžete maximalizovat po spuštění, kliknutím na ikonu youtube...Pro nás všechny to byla velká výzva. Museli…

celý článek

Výuka termiky v kotelně školy

Osmáci si výuku o teple zpestřili návštěvou kotelny naší školy. Exkurzi předcházela nejprve teorie probírána v rámci hodin fyziky. Žáci se seznámili s fyzikální veličinou "Teplo". Zjistili, že se jedná o druh energie. Tato energie může být tělesy předávána nebo…

celý článek

Šesťáci měřili gravitační sílu

Padají tělesa na Zemi vždy dolů? Podle autorů mnohých filmů nikoli. Často se ve filmech potkáváme s různými "nemožnostmi", tedy se situacemi, které vypadají rozumně, ale nejsou možné, protože porušují fyzikální zákony. Například postava začne při přeběhnutí útesu padat až ve chvíli,…

celý článek
Back To Top