Zprávy odvysílali ve vesmíru

Během měsíce února a března jsme se zapojili do mezinárodního projektu Astro Pi Challenge. Pomocí počítačové řeči Python jsme naprogramovali zprávu v simulátoru počítače Raspberry Pi, který je umístěn na Mezinárodní vesmírné stanici ISS.  Touto formou jsme pozdravili astronauty, změřili jim…

celý článek

Věda je zábava

O tom, že fyzika není jen dřina ale i zábava, se mohou žáci přesvědčit během svých laboratorních prací. V 7. až 9. ročníku žáci projdou postupně 5 laboratorních prací. Během pokusů využívají nejnovější učební pomůcky ( manuální i nově digitální).…

celý článek

Vzkaz pro astronauty

V rámci projektu „Evropská výzva Astro Pi“ připravila ESA Education ve spolupráci s Raspberry Pi Foundation nesoutěžní projekt Mission Zero. Cílem bylo napsat zprávu astronautům na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Více informací najdete na stránce zde. Nadšenci z řad našich…

celý článek

FyzShow s hudbou

O tom, že hudba a fyzika patří neodmyslitelně k sobě, nás přesvědčil tým mladých fyziků z 9. A ve složení: Eliška Baránková, Kamila Chmelařová, Klára Krasová a Zuzana Vrbová. Během dvou měsíců společně s vyučujícím fyziky a panem školníkem pracovali…

celý článek

Cenu předal Vladimír Remek

Během měsíce září a října se zapojilo 5 našich žáků do soutěže Czech Space Year 2018 připravenou Evropskou kanceláří pro vzdělávání o vesmíru ESERO (podporována Evropskou vesmírnou agenturou ESA). Soutěž prověřila znalosti soutěžících v oblasti přírodních věd, kosmonautiky a tří českých kosmických…

celý článek

Sondy ve fyzice a chemii

O tom, že nové technologie pronikají i do výuky na základních školách, se mohli  žáci přesvědčit ve svých vyučovacích hodinách fyziky a chemie. Díky zapůjčeným měřícím sondám jsme proměřili hned několik fyzikálních veličin. Pomocí grafického znázornění jsme mohli vidět záznam…

celý článek

Divadlo fyziky

V úterý 22. května se učebna výtvarné výchovy proměnila v netradiční místnost. Přijelo za námi Úžasné divadlo fyziky - ÚDIF z Brna.A skutečně, údiv v našich tvářích si vysloužilo nepřeberné množství experimentů z oblasti termofyziky, akustiky, optiky. Během celého dne…

celý článek

Laboratorní práce v šestých třídách

Z čeho to je? Otázku si kladli žáci šestých ročníků během výuky fyziky. I když zmiňované téma je spíše záležitost chemie, fyzikové jim pomáhají záhadu rozluštit.Naši nejmladší vědci museli projít studiem několika fyzikálních veličin, aby se dopátrali k výsledku.Seznámili se s měřidly…

celý článek

Elektromagnetismus a deváťáci

Během říjnových hodin fyziky se žáci 9. ročníků seznámili se základy elektromagnetismu. V průběhu dvou hodin laboratorních prací si složili elektromagnet, prozkoumali magnetické pole cívky s proudem, sestavili elektrický obvod, který pomocí elektromagnetického relé řídil sekundární obvod s elektromotorem.Pochopili a…

celý článek

Počasí a fyzika

Zdálo by se, že jde o dva rozdílné obory, ale omyl je pravdou. O tom, že počasí a fyzika jdou spolu ruku v ruce, se přesvědčily oba ročníky osmých tříd.Opět se vše točí kolem tepla. Znalosti zákonitostí termiky mohou využít lidé…

celý článek

FyzShow v kuchyni

FyzShow v kuchyni je název pro zábavné fyzikální soutěže. Organizuje ji již druhým rokem nadační fond NABLA. Fond podporuje vzdělávání talentovaných studentů v přírodovědných oborech.Video můžete maximalizovat po spuštění, kliknutím na ikonu youtube...Pro nás všechny to byla velká výzva. Museli…

celý článek

Výuka termiky v kotelně školy

Osmáci si výuku o teple zpestřili návštěvou kotelny naší školy. Exkurzi předcházela nejprve teorie probírána v rámci hodin fyziky. Žáci se seznámili s fyzikální veličinou "Teplo". Zjistili, že se jedná o druh energie. Tato energie může být tělesy předávána nebo…

celý článek
Back To Top