12/30 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o vývoji počtu žáků navštěvujících ZŠ
  • Informaci ředitele školy o financování provozu školy, zapojení se školy do „Projektu EU – Peníze školám“ (předpoklad využívání financí od 1. září 2010)

12/31 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o kontrole ČŠI Moravskoslezského inspektorátu

 12/32 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o vlastním hodnocení práce školy

12/33 – Členové školské rady schválili

  • školní řád k 1. září 2010

 12/34 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o stavu modernizace školy (rekonstrukce a modernizace školní jídelny, generální oprava střechy na tělocvičně školy, oprava střechy po modernizaci půdní vestavby, dopravní značení v okolí školy)

12/35 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy o kontrolách provedených nadřízenými orgány (ČSSZ, VSK zřizovatele, ČŠI)

12/36 – Členové školské rady ukládají

  • Řediteli školy Karlu Knappovi zajistit při nejbližším jednaní pedagogické rady doplnění ŠR

 Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Hana Kmínková, členka a zapisovatelka ŠR

Back To Top