Sportovní hala

Novodobá historie Základní školy Město Albrechtice byla zahájena 3. září 1945. V následujících létech procházela škola různě složitými a rozdílně úspěšnými obdobími. Všem těmto etapám bylo ale jedno společné. Žáci a učitelé neměli k dispozici odpovídající prostory pro výuku tělesné výchovy. Výuka probíhala převážně venku, za krajně nepříznivého počasí pak v náhradních a většinou nevyhovujících prostorách.

Byla omezena možnost výuky nepovinných předmětů se sportovním zaměřením, možnost rozvíjení mimoškolních sportovních aktivit. Až po padesáti letech existence školy se podařilo zajistit finanční prostředky na výstavbu tělocvičny. Ta byla zahájena v září 1995, do užívání dětem i veřejnosti byla předána v listopadu 1996. Na celkových nákladech ve výši 22,03 milionů korun se podílel Obecní úřad Město Albrechtice částkou 12,58 milionů korun z vlastních příjmů. Přístavba tělocvičny vyřešila mnohaletý problém rozvoje školních i mimoškolních tělovýchovných aktivit. Celkové architektonické řešení přístavby tělocvičny včetně tribuny pro 238 sedících diváků vytváří prostorové podmínky pro rozvoj tělovýchovných aktivit a možnost jejich sledování žákovskou i ostatní veřejností.

Panoramatické foto a text Karel Knapp

Fotografie 360° Karel Knapp

Back To Top