Objednávkový systém

nasejidelna.cz Jídelníček

Strávníci školní jídelny možnost vybrat si z nabídky dvou jídel. Cizí strávníci a zaměstnanci mají rovněž možnost elektronicky si oběd odhlásit.

Pokyn k časovým lhůtám pro objednávání:

 • oběd lze odhlásit den předem nejpozději do 12.00
 • strávník si může vybírat v předstihu na další týden ze dvou jídel nejpozději do čtvrtku 20.00, pokud se tak nestane, je k odběru automaticky zvoleno jídlo pod číslem 1

Informace ke stravovacímu systému

 • strávníci si sami odhlašují a vybírají obědy přes internet (http://strav.nasejidelna.cz/0034) nebo přes objednávkový terminál ve školní jídelně před kanceláří vedoucí kuchyně pomocí čipu
 • strava se odhlašuje den dopředu do 12 hodin
 • výběr stravy (z jedničky na dvojku) – vždy do čtvrtku 20 hodin na příští týden, pokud si strávník nevybere, má automaticky jedničku
 • pro přihlášení na internet použije každý strávník prvních 5 písmen svého příjmení (bez háčků a čárek) a číslici, která mu bude přidělena při koupi čipu, ti, co mají příjmení kratší než 5 písmen, ho použijí celé
 • při zavedení systému bude mít každý heslo stejné jako přihlašovací jméno, ale strávník si ho může kdykoliv v nastavení změnit
 • při objednávce přes terminál použije strávník přidělený čip, k tomuto terminálu budou mít přístup i rodiče žáků
 • rodič na objednávce vidí docházku dítěte do jídelny
 • přeplatky se strávníkovi objeví hned v následujícím měsíci a může s nimi disponovat
 • každý strávník má přehled o výši svého účtu
 • pokud dítě nebude mít zaplaceny obědy, systém ho upozorní na nulový kredit a nemůže dostat oběd
 • každému strávníkovi bude zapůjčen čip za poplatek 100 Kč, při navrácení nepoškozeného funkčního čipu bude tento poplatek vyplacen strávníkovi zpět
 • čip slouží k jednoduché identifikaci, jak u výdajového – objednávkového terminálu, tak k identifikaci u vedoucí školní jídelny
 • čip dítě vlastní od 1. až do 9. třídy, nebo do doby odhlášení ze stravy
 • pokud strávník čip zapomene doma, nahlásí kuchařce jméno a ta v systému zjistí, zda má stravu uhrazenou a jaký oběd si objednal, tento postup bude možný pouze tři po sobě následující dny
 • v případě ztráty čipu, bude tento zablokován, aby nikdo jiný nemohl oběd vybrat (strávník nepřijde o možnost zaplacenou stravu odebrat, ale musí si zakoupit čip nový)
 • pokud se čip najde a bude funkční, bude opět strávníkovi vrácena záloha

Z výše uvedeného vyplývá, že zapůjčení čipu není pro strávníka náklad.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Darju Stýskalovou na adrese darja.styskalova@zsma.cz, na telefonu 777 719 365 nebo v kanceláři od 8.00 do 11.00 hodin.

Back To Top