skip to Main Content

Objednávkový systém

nasejidelna.cz Jídelníček

Strávníci školní jídelny možnost vybrat si z nabídky dvou jídel. Cizí strávníci a zaměstnanci mají rovněž možnost elektronicky si oběd odhlásit.

Pokyn k časovým lhůtám pro objednávání:

  • oběd lze odhlásit den předem nejpozději do 12.00
  • strávník si může vybírat v předstihu na další týden ze dvou jídel nejpozději do čtvrtku 20.00, pokud se tak nestane, je k odběru automaticky zvoleno jídlo pod číslem 1

Obrazový průvodce objednávkovým systémem

Okno po přihlášení do stravovacího systému

Okno po přihlášení do stravovacího systému

Nabídka obsahuje kalendář se dvěma po sobě následujícími týdny. V právě probíhajícím týdnu má strávník možnost odhlášení objednané stravy.

Okno umožňující odhlášení stravy

Okno umožńující odhlášení stravy

Po vyznačení dne v kalendáři (v našem případě 9.12.2008) máme možnost zrušit odběr obědu.

Okno umožňující objednání stravy

Okno umožňující objednání stravy

Po vyznačení dne v kalendáři (v našem případě 9.12.2008) klikněte na „objednat“.

Okno volby obědu č. 1 nebo č. 2

Okno volby obědu č. 1 nebo č. 2

V kalendáři zvolte den (v našem případě 17.12.2008), zvolte tlačítko zrušit, následně se objeví možnost dvou nových voleb.

Okno potvrzení výběru obědu č. 1 nebo č. 2

Okno potvrzení výběru obědu č. 1 nebo č. 2

Pokud obě tlačítka nabízí volbu „objednat“, znamená to, že strávník má oběd odhlášený a může si jeho odběr opět objednat.

Okno pro uložení změn

Okno pro uložení změn

Po potvrzení převzetí objednávky či jejího zrušení systémem se nezapomeňte odhlásit (tlačítko v pravé části horní lišty).

Back To Top