11/28 – Členové rady vzali na vědomí

  • Informaci ředitele školy a mistostarostky ing. Jitky Hanusové k dosavadnímu průběhu využívání nových prostor vzniklých realizací projektu „Moderznizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice“
  • Souhlas členů ŠR podílet se na přípravách a organizaci IV. Společnského plesu
  • změny obsahu, grafického zpracování a využívání iškoly na školním webu

11/29 – Členové ŠR schválili

  • Výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009 (jeden výtisk byl předán zřizovateli)
  • Plán práce školy na školní rok 2009/2010
  • Aktualizaci Střednědobého plánu práce školy na roku 2008 – 2010

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Hana Kmínková, členka a zapisovatelka ŠR

Back To Top