21/76 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • informace o výsledku konkurzního řízení na ředitele školy, odstupujícího ředitele p. Karla Knappa (odchází do důchodu) nahradí od 1. srpna 2014 paní Regína Hajná
  • informace ředitele školy Karla Knappa o přípravě a postupu předání školy k 1. srpnu 2014
  • informace o přípravě organizace školy pro školní rok 2014/2015
  • sdělení ředitele školy Karla Knappa o zpracování výroční zprávy za školní rok 2013/2014 ke dni předání dokumentace školy
  • poděkování předsedy školské rady pana Jiřího Mlčouška odstupujícímu řediteli školu Karlu Knappovi za 40 let práce ve školství, z toho posledních 28 let ve funkci ředitele, s přáním zdraví a osobní pohody do aktivního důchodu

Zapsala ing. Jitka Hanusová
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

Back To Top