23/83 Členové školské rady schválili

  • členové ŠR zvolili předsedou Mgr. Jiřího Mlčouška

23/84 Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitelky školy o vývoji počtu žáků navštěvující ZŠ
  • změny v personálním obsazení pro školní rok 2015/2016

23/85 Členové školské rady vzali na vědomí

  • infomaci ředitelky o naistalování zabezpečovacího systému „elektronický vrátný“

23/86 Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitelky o projektu Výzva 56

23/87 Členové školské rady vzali na vědomí

  • projednání nebezpečné situace v souvislosti s parkováním aut před budovou školy
Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda školské rady
Back To Top