19/69 – Členové školské rady schválili

  • Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2012/2013

19/70 – Členové školské rady schválili

  • Plán práce školy na školní rok 2013-2014

19/71 – Členové školské rady doporučili

  • projednat RM Město Albrechtice zakoupení 1 ks afrického bubnu jako dar zřizovatele základní škole (pěveckému sboru)

19/72 – Členové školské rady doporučili

  • zřizovateli zahrnout do rozpočtu města doplatek mzdových nákladů včetně odvodů v poměrné části pro rok 2014, v plné výši pak pro další školní roky, pro nově přijatého pracovníka s úvazkem 1,0 – po rozdělení současné 4. třídy na dvě 5. třídy

19/73 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitele školy k vandalství – poškozování autobusové zastávky před školou v mimoškolní době

 

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

Back To Top