28/101 Členové školské rady schválili 

• Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2017/2018 

28/102 Členové školské rady schválili

 • Plán práce školy pro školní rok 2017/2018 

28/103 Členové školské rady schválili 

• Dodatek č. 2 ke školnímu řádu.

 28/104 Členové školské rady schválili

• Dodatek č. 6 k ŠVP “ Cesta“

28/105 Členové školské rady vzali na vědomí

 • Informaci ředitelky školy o průběhu projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

11. 9. 2017 

Back To Top