25/94 Členové školské rady vzali na vědomí

  • výsledky doplňovacích voleb do ŠR za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
25/95 Členové školské rady vzali na vědomí
  • informaci ředitelky školy o společném vzdělávání
25/96 Členové školské rady vzali na vědomí
  • informaci o organizaci školy ve školním roce 2016/2017 a změnách v personálním obsazení od 1. září 2016
25/97 Členové školské rady schválili
  • dodatek k ŠVP 
25/98 Členové školské rady schválili
  • dodatek ke Školnímu řádu
25/99 Členové školské rady vzali na vědomí
  • informaci ředitelky o podání projektu Člověk je součástí přírody
25/100 Členové školské rady vzali na vědomí
  • informaci o provozních záležitostech během prázdnin
Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda školské rady
Zapsala Hana Škrochová
Back To Top