27/101 Členové školské rady schválili

• dodatek ke školnímu řádu
• dodatek k ŠVP

27/102 Členové školské rady vzali na vědomí

• informaci ředitelky školy o změnách v personálním obsazení

 27/103 Členové školské rady vzali na vědomí

• informaci ředitelky školy o změnách v ŠVP spojených s inkluzí ve vzdělávání

27/104 Členové školské rady vzali na vědomí

• informaci ředitelky školy o průběhu projektů „Šablony pro MŠ a ZŠ“ a „Obědy pro děti“

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

14. 6. 2017

Back To Top