22/78 Členové školské rady schválili

  • Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2013/2014

22/79 Členové školské rady schválili

  • Plán práce školy pro školní rok 2014/2015

22/80 Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitelky školy o problematice vandalství v okolí školy v mimoškolní době

22/81 Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitelky školy o problematice parkování v areálu školy

22/82 Členové školské rady vzali na vědomí

  • termín doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce – listopad 2014
Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

 

 

 

Back To Top