17/60 – Členové školské rady schválili

  • Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2011/2012

17/61 – Členové školské rady schválili

  • Aktualizaci školního řádu s účinností k 1. září 2012 – zkrácení polední přestávky na 35 minut a zajištění dohledu nad žáky v uvedenou dobu (novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, provedená vyhláškou č. 256/2012 Sb.

17/62 – Členové školské rady vzali na vědomí

  • termín doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce – březen 2013

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)

Back To Top